DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Bewonersvertegenwoordiging per wijk

Bewonersvertegenwoordiging Holy-Noord

Huurders Belangen Vereniging Hoofdstedenbuurt
Voorzitter: de heer J.T. Stolk
Postadres: Wenenweg 235, 3137 AT Vlaardingen
E-mail: info.hbv@tiscali.nl
Spreekuur: bewoners kunnen contact opnemen met hun wijkvertegenwoordiger
Locatie: kantoor aan de Wenenweg 235

Belangencommissie Eksterlaanflats
Voorzitter: mevrouw E.M. Janzen-Kraal
Secretariaat: Eksterlaan 396, 3136 SK Vlaardingen
E-mail: els.janzen@gmail.com                                     

Bewonerscommissie De Wouthof
Postadres: Baarnhoeve 1, 3137 RL Vlaardingen

Bewonersvertegenwoordiging Babberspolder-West

Bewonersvereniging Babberspolder
Voorzitter: de heer F. Bangma
Secretariaat: A. Duyckstraat 2, 3135 AH Vlaardingen
Telefoonnummer: (010) 435 51 63
E-mail: f.bangma@upcmail.nl

Bewonersvertegenwoordiging Babberspolder-Oost

Bewonersvereniging MUWI I
Voorzitter: mevrouw C. Kortleven
E-mail: bestuur@muwi1.nl

Bewonersvereniging MUWI II

Voorzitter: mevrouw H. Brinkman
Telefoon: (010) 4354340

Bewonersvertegenwoordiging Holy-Zuidoost

Bewonersorganisatie De Toekomst
Voorzitter: de heer D. van der Werf
Telefoon: (010) 474 97 14
E-mail: dhvdwerf@hotmail.nl
Spreekuur: elke eerste woensdag van de maand van 10:00 tot 11:00 uur. Elke laatste maandag van de maand van 19:00 tot 20:00 uur
Locatie: Sperwerlaan 325

Bewonersvereniging Zwaluwenlaan Even
Voorzitter: mevrouw Thil Zom
Postadres: Bewonersvereniging, Zwaluwenlaan 470, 3136 VH Vlaardingen
Correspondentieadres per e-mail: arnoldklein@hetnet.nl
Spreekuur: elke 1e maandag van de maand van 19:00 - 20:00 uur.

Bewonersvertegenwoordiging Centrum

Bewonerscommissie Parkweg
Parkweg 174, 3134 VS Vlaardingen

Bewonersvereniging Columbusstraat
Voorzitter: de heer M.J. Springeling
Correspondentieadres: Columbusstraat 5, 3133 BA Vlaardingen

Bewonersvereniging Patrimonium
Voorzitter: de heer W.A. Hoogvliet
p/a Jozef Israelsstraat 28
E-mail: bvpatrimonium@ziggo.nl
Website: www.bvpatrimoniumbuurt.nl

Bewonersvertegenwoordiging Indische Buurt

Bewoners Belangen Vereniging Indische Buurt
Voorzitter: de heer B. Langendoen
E-mail: kruitbob@hotmail.com

OPMERKINGEN