DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

De nieuwe Warmtewet Wat is dat eigenlijk?

De Warmtewet is er gekomen om klanten met een aansluiting op een collectief (stads)warmtenet extra te beschermen. Deze klanten kunnen niet zelf een energieleverancier kiezen en bijvoorbeeld gebruik maken van de verschillende aanbiedingen en kortingen. Daarom krijgen zij bescherming van de overheid. Zodat zij zeker zijn van warmtelevering, niet te veel betalen en een goede service krijgen.

Waterweg Wonen en de Warmtewet
In circa 3.000 van onze woningen is een collectieve installatie voor warmte en/of warm tapwater. Met de huurders van deze woningen hebben wij in de huurovereenkomst onder  ‘Bijzondere leveringen en diensten’ de rechten en plichten vastgelegd. In de afrekening stookkosten noemen we de levering van warmte en warm tapwater respectievelijk ‘Energiekosten gas en ‘Collectief (warm) water’.
De wet schrijft een aantal aanvullende bepalingen voor die op de bestaande overeenkomst van toepassing zijn. Deze aanvullende bepalingen heeft Waterweg Wonen in de vorm van een brief met bijlage ‘Aanvullende Voorwaarden Warmtelevering Waterweg Wonen’ naar al onze huurders gestuurd. 

Nieuwe huurovereenkomsten (vanaf 1 januari 2014) en de Warmtewet
Huurt u vanaf 1 januari 2014 een woning van Waterweg Wonen met een collectieve installatie voor warmte en/of warm tapwater? Dan kunt u hier de leveringsvoorwaarden vinden.

Dit betekent de warmtewet
OPMERKINGEN