DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Huurronde 2021

goednieuwsvs2


Geen huurverhoging voor sociale huurwoningen


Elk jaar op 1 juli is er de jaarlijkse huurverhoging. Over deze jaarlijkse huurverhoging ontvang je altijd vóór 1 mei een brief van ons met de nieuwe huurprijs. De overheid heeft besloten dat de huren van alle sociale huurwoningen op 1 juli 2021 niet omhoog gaan. Dit betekent dat bewoners van een sociale huurwoning dit jaar geen huurverhoging krijgen.

Je totale huur verandert mogelijk wel
Dit komt door een mogelijke aanpassing van uw servicekosten voorschot.

Vrije sector huurverhoging van 1,4% (inflatie volgend)
De huren van woningen in de vrije sector (huurprijs hoger dan € 752,33) en van garages, carports, bedrijfsruimtes e.d. worden met 1,4% verhoogd. Dit is gelijk is aan de inflatie (CBS Consumentenprijsindex).

Alle huurders krijgen hierover ook persoonlijk bericht van Waterweg Wonen.
Heb je vragen over de huurverhoging in 2021 in de sociale en vrije huursector? Misschien staat het antwoord in deze lijst met Vragen & Antwoorden.

 

huurverlaging 

Recht op huurverlaging? Doe de check!


Onze huurders waarvan wij weten dat zij recht hebben op huurverlaging, hebben eerder dit jaar al een brief van ons ontvangen. Heb je geen brief ontvangen, maar is het (gezamenlijk) inkomen vanaf 2020 gedaald? Mogelijk heb je recht op huurverlaging.

Doe de check!
Kijk op rijksoverheid.nl of je recht hebt op huurverlaging. De inkomensdaling dient op het moment van aanvraag ten minste 6 maanden daarvoor te hebben plaatsgevonden. Een verzoek tot huurverlaging moet je zelf bij ons aanvragen en kan tot en met 31 december 2021.  

Welke gegevens moet je aanleveren als je huurverlaging aanvraagt?

  • Een recente set salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als je ZZP’er bent;
  • Een verklaring, die je zelf maakt en ondertekent, over de huidige samenstelling van je huishouden. In de verklaring staat het aantal personen met wie je in huis woont, en hun leeftijden.

Hoe vraag ik huurverlaging aan? 
Je kunt je aanvraag met alle benodigde documenten mailen naar huurverlaging@waterwegwonen.  

Infographic Huurverlaging Def (1)