DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Hoe werkt mijn rookmelder De belangrijkste informatie

Deze informatie is speciaal bedoeld voor onze huurders die een woning huren met één of meerdere rookmelders. 

Een rookmelder waarschuwt u als er rook (en mogelijk ook brand) aanwezig is in de woning. Het is belangrijk om te weten hoe uw rookmelder werkt, wat u zelf kunt doen en wat u van Waterweg Wonen mag verwachten.  

Hoe werkt de rookmelder?

Klik HIER voor de flyer.

Superbatterij

De batterij gaat 10 jaar mee. De rookmelder die u heeft ontvangen bevat een speciale batterij. Dit betekent dat de batterij gemiddeld tien jaar mee gaat. Na de levensduur van de rookmelder zal deze gedurende minimaal 7 dagen elke 40 seconden een signaal geven. Dit betekent dat de permanente batterij versleten is en de rookmelder in zijn geheel vervangen moet worden. Waterweg Wonen vervangt voor u de rookmelder.

Loos alarm
Het zou kunnen zijn dat uw rookmelder af gaat zonder dat er sprake is van brand. Een rookmelder kan geen verschil maken tussen ‘goede’ en ‘slechte’ rook. Als er sprake is van een loze melding dan kunt u de rookmelder uitzetten door 1x op de grote testknop aan de voorzijde van de rookmelder te drukken. De rookmelder stopt dan met piepen en schakelt zich na 10 minuten vanzelf weer in.

Testen en onderhoud
Het is belangrijk dat u de rookmelder 1x in de maand test om er zeker van te zijn dat hij goed werkt. U kunt dit doen door de testknop (de grote knop in het midden van de rookmelder) in te drukken. U hoort dan 2x drie pieptonen en de rode led knippert. Naast de maandelijkse test is het aan te raden 1x in de drie maanden uw rookmelder even met de stofzuiger uit te zuigen zodat alle stofdeeltjes uit de rookmelder worden gezogen.

Een rookmelder voorkomt geen brand
Een rookmelder is essentieel voor een goede brandveiligheid in uw woning. Een rookmelder voorkomt helaas geen brand. Verklein de kans op brand en kijk voor tips op de website www.veiligheid-voorop.nl


Wat kunt u doen en wat kunt u van Waterweg Wonen verwachten:

Als u gaat verhuizen:  
De rookmelders van Waterweg Wonen horen bij de woning en mogen niet meegenomen worden bij een verhuizing.

Gebruik van de rookmelder:
U bent zelf verantwoordelijk bent voor het testen (maandelijks) en schoon houden (één x per 3 maanden) van uw rookmelder.

Problemen met de rookmelder: 
U kunt voor vragen over uw eventueel kapotte rookmelder terecht bij Waterweg Wonen. Voordat u contact opneemt moet u er zeker van zijn dat:

  • Er niet gekookt, geschilderd of geventileerd wordt.
  • Er geen condens van bijv. koken, bad of douche aanwezig is.
  • Er geen stof en gruis in de rookmelder is gekomen door schoonmaken of verbouwing.
  • Er geen tocht circuleert door een open raam, dakraam, ventilatierooster etc.
  • Na het alarm knippert de rode led om de 45-50 sec.

Mocht de rookmelder het niet doen dan kunt u contact opnemen met Waterweg Wonen door een reparatieverzoek aan te vragen via mijn.waterwegwonen.nl.