DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Wijziging Warmtewet

In 2014 is de Warmtewet ingevoerd om gebruikers van collectieve verwarming te beschermen tegen hoge stookkosten. Een voorbeeld van collectieve verwarming is blokverwarming. Het zijn warmtesystemen waarbij huurders niet zelf hun energieleverancier kunnen kiezen.
Helaas leverde de toepassing van de Warmtewet in de praktijk veel knelpunten op en bij blokverwarming soms hogere in plaats van lagere kosten voor de huurder. Daarom is de Warmtewet aangepast. Een belangrijke wijziging per 1 juli 2019 is dat blokverwarming niet meer onder de Warmtewet valt. U betaalt de warmtelevering dan weer via de servicekosten aan Waterweg Wonen.

De huurders die het betreft, hebben hierover in april een brief ontvangen van Waterweg Wonen.

Heeft u deze brief ontvangen? Wat betekent dit dan voor u?
U blijft gewoon warmte en/of water van Waterweg Wonen afnemen. Ook de wijze van afrekenen blijft voor u hetzelfde. U betaalt door het jaar heen een voorschot aan stookkosten wat het jaar daarop wordt verrekend op basis van werkelijk verbruik.

De leveringsovereenkomst die wij met u overeenkwamen vervalt per 1 juli 2019. Vanaf die datum gelden weer de vroegere afspraken over onze service op basis van de Huurovereenkomst en de Algemene huurvoorwaarden.

Voor deze huurders hebben wij een overzicht van veelgestelde vragen en onze antwoorden daarop, opgesteld:

Heeft de opzegging van de leveringsovereenkomst gevolgen voor mij?
Nee, de opzegging van de leveringsovereenkomst warmte heeft geen gevolgen. Na de opzegging gelden de vroeger afspraken over de service op basis van de huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden weer. Ook kunt u een geschil nog steeds indienen bij de Huurcommissie.

Blijft warmte en/of warmwater door Waterweg Wonen geleverd worden?
Ja, dit blijft het geval.

Ga ik nu meer betalen voor de levering van warmte en/of warmwater?
Nee, de kosten die in de afgelopen jaren via de service- en stookkosten in rekening werden gebracht zijn nu overgeheveld naar de huurprijs.

Heeft deze huurverhoging gevolgen voor mijn huurtoeslag?
Omdat de huur wordt verhoogd, zal de huurtoeslag die u ontvangt ook hoger worden.

Moet ik mijn huurtoeslag nu opnieuw aanvragen?
Wanneer er iets verandert in uw leven – bijvoorbeeld als uw inkomen wijzigt of de samenstelling van uw huishouden - dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. Dat geldt ook voor een wijziging in uw huurprijs.

Veranderingen in uw situatie moeten binnen 4 weken worden doorgeven aan de belastingdienst

Betekent deze verschuiving van kosten dat mijn energierekening straks aanzienlijk hoger is?
Wanneer u na 1 juli 2019 op dezelfde wijze stookt als u nu doet, verwachten wij dat uw energierekening na 1 juli niet aanzienlijk hoger zal zijn dan u gewend bent.

Welke kosten worden nog meer van de service- en stookkosten naar mijn huurprijs verschoven?
Dat betreft met name kosten voor onderhoud van de cv-installatie in uw woongebouw, eventuele afleverset en de afschrijvingskosten.

Wordt mijn energievoorschot nu aangepast?
Ja, we verlagen uw energievoorschot met de kosten die niet meer via de servicekosten worden verrekend.