DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Aedes-benchmark 2019 – Nauwer samenwerken voor het (woon)geluk van onze huurders

vitaal icoon_ActieplanWonen icoon_Goedbeheer icoon_Partnerschap
Geplaatst op:
28-11-2019
Thema’s:
Vitaal Wij staan voor Actieplan Wonen Wij staan voor goed beheer Wij staan voor Partnerschap
infographicbenchmark

Uit de Aedes-benchmark blijkt dat Waterweg Wonen goed presteert. De huurders zijn bovengemiddeld tevreden over hun woning en positief over de dienstverlening. Ook maakt Waterweg Wonen grote sprongen op het vlak van verduurzaming, dit alles tegen relatief lage bedrijfslasten.

Het cijfer dat huurders van Waterweg Wonen geven voor hun woning is met 7,14 aanzienlijk hoger dan het gemiddelde voor Nederland. Vergelijkbare woningen scoren gemiddeld een 6,69. Dit blijkt uit de benchmark van Aedes. Wij krijgen in deze benchmark hiervoor dan ook het hoogst haalbare; een A-score! Zeker in relatie tot de gemiddelde huurprijs van € 506 (gemiddelde van de sector is € 531) is dit iets waar we erg trots op zijn.

Woongeluk staat centraal
Uit de benchmark blijkt ook dat de huurders positief zijn over de dienstverlening van Waterweg Wonen (solide B-score). We zien resultaat van onze inzet voor een betere dienstverlening. Daar gaan we onverminderd mee door. “Om onze belangrijkste opgaven in Vlaardingen te ontdekken, verkennen en verdiepen zijn we dit jaar op expeditie gegaan in Vlaardingen. We zijn op bezoek gegaan bij huurders, buurtbewoners, leveranciers en maatschappelijke partners”, vertelt Marieke Kolsteeg enthousiast. “Met onder andere de verhalen die we daar ophaalden, hebben we nieuwe plannen gemaakt waar we mee aan de slag gaan. Het woongeluk van onze huurders staat voor ons centraal. Door nog meer persoonlijk contact leren wij onze klanten (beter) kennen. Ook zetten wij ons in voor een betere samenwerking met alle organisaties in Vlaardingen”.

Het prestatieveld ‘Bedrijfslasten’ scoort een A. Met gemiddelde bedrijfslasten van € 695 per woning zitten we beduidend lager dan het gemiddelde van de sector van € 785.

We vinden het vanzelfsprekend dat wij investeren in duurzaamheid. Zo plaatsten wij onlangs warmtepompen in de Billitonflat en de Maasboulevardflat, renoveerden we portiekwoningen volgens het Nul-op-de-Meter-concept en bouwden we energieneutrale woningen in de Westwijk. Ook blijven we bewoners stimuleren tot energiezuinig gebruik van de woning. De jarenlange investeringen in duurzaamheid zorgen ervoor dat we van een C-positie nu bijna de A-positie bereikt hebben.