DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Draagt u bij aan het woongeluk in de Marnixflat?

Geplaatst op:
29-11-2018
Marnix4

Grote veranderingen in zorg en welzijn vragen om noodzakelijke vernieuwingen in woonwijken. Het gaat hier dan niet alleen om het geschikt maken van levensloopbestendige woningen, maar ook over langdurig woongeluk. Voor deze vernieuwingen zijn verfrissende ideeën en inzichten nodig. Hierbij hebben wij uw kennis nodig!

We dagen u uit!
Onder de noemer Expeditie Marnix daagt Waterweg Wonen, in samenwerking met adviesbureau Jonge Honden, (buurt)bewoners, gebruikers van de Marnixflat en andere organisaties u uit om een vernieuwend idee in te dienen voor de Marnixflat. De Marnixflat, gelegen in de Westwijk, is de eerste locatie in Vlaardingen waar wij op deze experimentele wijze bewoners en andere partijen betrekken bij het vormgeven van de toekomst van de flat.

De prijsvraag
We zoeken ideeën die bijdragen aan het huidige én toekomstige woongeluk in de flat. Hierbij ligt de nadruk op de thema’s beweging, verbinding en mobiliteit. Deze thema’s zijn naar voren gekomen uit een bewonerslunch waarin we de behoeften van de huidige bewoners naar voren brachten. Welke kansen voor woongeluk in de Marnixflat zouden wij niet mogen missen?

Hoe dient u een idee in?
U kunt uw idee indienen tot 14 december op www.expeditiemarnix.nl. De ideeën mogen klein of groot zijn en hoeven nog niet in detail te zijn uitgewerkt. Indienen kan in de vorm van een kort tekstje, een foto, een tekening of bijvoorbeeld een kort geluidsfragment.

Wordt uw idee werkelijkheid?
Op 17 december zal een jury een aantal ideeën uitkiezen voor verdere uitwerking. Die ideeën worden in de Marnixflat gepitcht in januari. Met het winnende idee gaan we daadwerkelijk aan de slag, hopelijk samen met uw organisatie!

OPMERKINGEN