DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Update galerijvloer Zwaluwenlaan oneven

Vraaggestuurd icoon_Goedbeheer
Geplaatst op:
26-03-2020
Thema’s:
Vraaggestuurd Wij staan voor goed beheer
Zwaluwenlaan oneven

Metalen wapening betonvloer door corrosie aangetast

Update 26 maart 2020:

De sloopwerkzaamheden zijn in volle gang. Dit zorgt helaas voor flink wat geluidsoverlast voor de bewoners. De Overheid adviseert om zoveel mogelijk thuis te blijven vanwege het Coronavirus. Daarom hebben ze nu nog meer last van de geluidsoverlast. Omdat wij heel goed begrijpen dat deze overlast erg vervelend is, passen wij de werkzaamheden aan. In een brief aan de bewoners vertellen we hier meer over: 

De werkzaamheden die het meest geluidsoverlast veroorzaken stellen we uit
Het verwijderen van de galerijophoging bestaat uit twee onderdelen:
1. Het weghalen van de galerijophoging zelf, dat veroorzaakt niet zoveel geluidsoverlast;
2. Het verwijderen van de kunststof laag op het beton van de galerij. Het verwijderen van deze laag kost het meeste tijd en veroorzaakt de meeste overlast.

Om de geluidsoverlast te verminderen, hebben we besloten om de kunststof laag op de galerijen pas weg te halen na de Coronacrisis. Tegen die tijd informeren wij de bewoners daar weer over.

Onderzoeken naar galerijen en balkons
Naast het weghalen van de galerijophogingen, vinden er ook onderzoeken naar de galerijen en balkons plaats. De onderzoeken naar de galerijen zijn bijna klaar, maar die van de balkons nog niet.
Dit zal ook geluidsoverlast met zich meebrengen. Deze nog in te plannen onderzoeken aan de balkons duren ongeveer 1,5 tot 2 weken.

Het hakken en boren voor de onderzoeken gebeurt tussen 10.30 en 14.00 uur
Omdat de aannemer moet hakken en boren om het onderzoek goed uit te voeren, hebben we met die firma afgesproken dat ze dat op bovengenoemde tijden doen. Zo zitten de bewoners niet heel de dag in de herrie.
We begrijpen echt dat deze geluidsoverlast heel vervelend is. Maar veiligheid staat voorop en daarom willen we deze onderzoeken toch uitvoeren. We hopen op begrip hiervoor.


Eerder gepubliceerd:

De wapening in het beton van de galerijvloer van de Zwaluwenlaan Oneven is plaatselijk bij één woning gecontroleerd. Hieruit bleek dat de metalen wapening in het beton door corrosie is aangetast. Wij hebben de bewoners hierover geïnformeerd. Hieronder leest u meer informatie:

Hoe is dit ontdekt?
In april 2014 kregen we een aanwijzing vanuit de gemeente Vlaardingen om alle uitkragende vloeren van flatgebouwen met bouwjaar tussen 1950 - 1970 te controleren. Dit naar aanleiding van de instorting van een galerij in Leeuwarden.

Wij hebben toen direct Nebest (onafhankelijk ingenieurs-/adviesbureau) ingeschakeld. Zij hebben toen een uitgebreid onderzoek voor ons gedaan. Daaruit bleek dat de desbetreffende galerijen in ieder geval voor 15 jaar goedgekeurd waren. Voorlopig hoefden wij ons geen zorgen te maken.
Sindsdien bleven wij de galerijen wel in de gaten houden. Eind 2019 startten wij voor de zekerheid op eigen initiatief een extra onderzoek. Wij werden afgelopen vrijdag (24 januari) verrast door de resultaten hiervan. Verrast door de snelheid van achteruitgang van de staat van de wapening in de galerijvloer.
Onze adviseur Nebest ziet geen aanleiding om de flat te ontruimen. Wel om maatregelen te nemen, zoals stempels (palen) plaatsen.

Hoe komt dit?
Dat is nog onbekend. We laten op dit moment de oorzaak onderzoeken. En we doen onderzoek naar de oplossing. Wij lezen berichten dat de mogelijk oorzaak de aanleg van de nieuwe rijksweg is. Dit kunnen wij in ieder geval ontkennen. De aanleg van deze weg kan niet voor corrosie zorgen.

Bewoners geïnformeerd
Direct dezelfde middag hebben wij de bewoners per brief geïnformeerd. In de brief adviseerden wij de bewoners het volgende te doen.

• geen zware spullen over de galerijen te vervoeren of te plaatsen;
• niet met een groepje mensen vlakbij elkaar op de galerij te staan.
Zo wordt de galerijvloer per vierkante meter minder belast.

Ook de Huurdersraad, de contactpersoon van de flat en Handhaving & Woningtoezicht (de gemeente) zijn direct geïnformeerd over deze situatie.

Bewoners die vragen hadden over de situatie konden ons tijdens het weekend bellen op de mobiele nummers die in de brief stonden. 

Heeft dit veel vragen bij de bewoners opgeleverd?
Wij hebben twee telefoontjes gekregen. 

Tweede brief
Op maandag 27 januari hebben wij een tweede brief bij de bewoners bezorgd. Hierin stond dat wij op de galerijen stempels (palen) gaan plaatsen. Dat zorgt voor versterking van de galerijen. De startdatum was maandag 27 januari nog niet bekend.

Start werkzaamheden
Op donderdag 30 januari is de aannemer gestart met deze werkzaamheden.
De bewoners werden hierover op dinsdag 28 januari geïnformeerd door middel van een brief in het mededelingenkastje en in de liften.

Hoe nu verder?
We begrijpen dat bewoners schrikken van deze melding en dat ze zich niet of minder veilig voelen. We doen er daarom alles aan om alle galerijen zo snel mogelijk te voorzien van stempels (palen). Onze adviseur Nebest ziet geen aanleiding om de flat te ontruimen. Wel om maatregelen te nemen, zoals stempels plaatsen. Uiteraard volgen wij dit advies op.

Hebben de balkons hier ook last van?
Ook dat wordt op dit moment onderzocht. We hebben redenen om aan te nemen dat de wapening bij de balkons niet aangetast is.

Zijn er ook problemen bij de Zwaluwenlaan even?
Nee, deze flat is op een andere manier gebouwd. 

Zijn er wel andere flats op de manier van de Zwaluwenlaan oneven gebouwd?
Ja, de Koninginnelaan en de Fazant/Aalscholverlaan.

Geldt voor deze flats hetzelfde als bij de Zwaluwenlaan Oneven?
Dit laten wij zo snel mogelijk onderzoeken door Nebest. Mochten hier problemen zijn dan worden de bewoners direct geïnformeerd.