DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Huuraanpassing 2020: maatwerk voor huurders met betalingsproblemen

icoon_Maatwerk icoon_Rendement
Geplaatst op:
20-04-2020
Thema’s:
Wij staan voor maatwerk Wij staan voor rendement
huurverhoging (1)

Deze week ontvangt u de huurverhogingsbrief. De huur van uw huis mag in 2020 maximaal 5,1% stijgen. Bij Waterweg Wonen is de verhoging nooit meer dan 3,0%. 

Wel vindt er bij een deel van onze woningen een verschuiving van servicekosten naar huur plaats. De desbetreffende bewoners hebben hierover een aparte brief ontvangen.

Totale huurverhoging 0,4% minder dan de inflatie
De totale huurverhoging van alle woningen van Waterweg Wonen samen, mag niet meer zijn dan 2,6% (dat is gelijk aan de inflatie). Waterweg Wonen verhoogt ‘alle woningen samen’ met in totaal 2,2%. Dat is 0,4% lager dan de inflatie.

Huurverhoging tijdens Coronacrisis
Het zijn lastige tijden. De coronacrisis raakt ons allemaal. Toch voeren wij de jaarlijkse huurverhoging door. Dat is nodig om te kunnen blijven investeren in woningen, nieuwbouw en leefbaarheid. Om huurders zekerheid te geven over de betaalbaarheid van hun woning, volgen we het Sociaal Huurakkoord. Dit zijn afspraken tussen de Woonbond en Aedes (vereniging van woningcorporaties) die bedoeld zijn om de huren betaalbaar te houden. Ook hebben huurders de mogelijkheid om huurverlaging of huurbevriezing aan te vragen.

Heeft u financiële problemen? Neem contact met ons op!
Gelukkig verandert bij veel huurders de inkomenssituatie niet door de coronacrisis. Huurders die hierdoor wél financieel worden geraakt, krijgen hulp van ons. Wij vragen hen contact met ons op te nemen. Samen kijken we dan wat de mogelijkheden zijn. Blijf alstublieft niet rondlopen met uw zorgen! Wij kiezen bewust voor maatwerk voor mensen die betalingsproblemen hebben.

Stel uw vragen gerust
Heeft u vragen over de huurverhoging? Kijk eerst of uw vraag tussen de veelgestelde vragen staat.

Staat uw vraag er niet bij?
Stel uw vragen dan gerust via Mijn.waterwegwonen.nl. U kunt ook een e-mail sturen naar info@waterwegwonen.nl. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur op telefoonnummer (010) 248 88 88.