DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Jaarverslag 2019 'Op expeditie in Vlaardingen'

ONDERNEMERSCHAP
Geplaatst op:
14-05-2020
Thema’s:
Gemeenschappelijke maatschappelijke agenda
Knipsel (3)

Met het jaarverslag leggen wij verantwoording af aan de samenleving over onze activiteiten, bestede middelen en behaalde prestaties in 2019.

Ons jaarverslag in beeld
In een korte film laten we zien wat wij (samen met vele anderen) in 2019 hebben gedaan en waar we ons de komende tijd voor inzetten. Voor onze bewoners én de stad Vlaardingen.

Met een schema laten we in het kort, overzichtelijk alles uit het jaarverslag zien. Klik op een van onze ambities en bekijk in beeld/film wat we in 2019 gedaan hebben.

Uitgebreide versie
Wil je nog meer lezen? Dan kun je uiteraard ook ons uitgebreide jaarverslag bekijken. 

Vlaardingen centraal; gebouwd op de toekomst
Het jaar 2019 was het laatste jaar van ons bedrijfsplan 2016-2019 ‘Vlaardingen centraal: gebouwd op de toekomst’. Het jaar 2019 stond voor Waterweg Wonen in het teken van ‘op expeditie gaan’. Dit is daarmee ook het thema van het jaarverslag. Met de medewerkers voorop werkten we aan een nieuw bedrijfsplan. We zijn gaan ‘backpacken’ in Vlaardingen en omgeving. Samen onbevangen onze belangrijkste opgaven ontdekken, verkennen en verdiepen. Circa 25 medewerkers waren verkenners en zetten de route uit. Zij brachten de andere medewerkers in contact met huurders, buurtbewoners, leveranciers, maatschappelijke partners en diverse lokale initiatieven. Op zoek naar de verhalen achter de cijfers.

Kompassie
Deze verhalen en bevindingen hebben wij verwoord in ons bedrijfsplan. Het bedrijfsplan biedt ons, net als een kompas, richting en houvast. Waterweg Wonen werkt de komende vier jaar met Kompassie samen aan het woongeluk in Vlaardingen. KOMPASSIE is ons sleutelwoord, in dit woord komen passie, compassie en kompas samen. Juist nu, in deze tijd met het coronavirus, zien we dat het heel belangrijk is dat onze bewoners zich geen zorgen hoeven te maken over wonen. We doen wat een situatie vraagt, ruimhartig en met veel maatwerk. 

Samen werken aan woongeluk
Voor ons is des te meer duidelijk, bij het maken van ons kompas, maar ook in de moeilijke coronatijd, dat wij het niet alleen kunnen. Het woongeluk van onze klanten vraagt om samenwerking. Met alle bewoners en met relaties, over de grenzen van onze eigen organisaties heen. Wij blijven ons samen met jou, als bewoner en/of relatie, inzetten voor onze klanten en de stad Vlaardingen!