DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Minister keurt scheidingsvoorstel goed

Geplaatst op:
27-11-2017
Ok

Op grond van de Woningwet moeten corporaties hun commerciële (niet-Daeb) en sociale bezit (Daeb) van elkaar scheiden. Dit mag juridisch of administratief. En moet op 1 januari 2018 ingevoerd zijn. Eind 2016 hebben wij hierover met onze belanghouders van gedachten gewisseld.

Waterweg Wonen heeft er voor gekozen om over te gaan tot een administratieve scheiding. Een klein deel van de woningvoorraad (minder dan 2%), winkels en garages zijn in het commerciële deel verwerkt op grond van de wet. Waterweg Wonen heeft dit gedaan in afstemming met diverse partijen en in lijn met haar Strategisch Voorraad Beheer, zoals dat er al jaren ligt.

Eind vorig jaar is er een concept scheidingsvoorstel naar het ministerie gestuurd. Midden 2017 is er een definitieve versie opgestuurd op basis van de jaarrekening 2017. Op 3 november jl. heeft Waterweg Wonen goedkeuring gekregen van haar scheidingsvoorstel. Dit maakt dat we zekerheid hebben en de inrichting voor 2018 op orde kunnen maken. Wij verwachten dat dit voor de meeste huurders geen gevolgen heeft.

 

OPMERKINGEN