DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Mooie resultaten Aedes-benchmark 2021

DroomwolkWoongelukeenplekvooriedereen ONDERNEMERSCHAP icoon_Partnerschap woongelukWZZ
Geplaatst op:
23-11-2021
Thema’s:
Een plek voor iedereen Gemeenschappelijke maatschappelijke agenda Wij staan voor Partnerschap Wonen zonder zorgen
Aedes-benchmark logo 1200x627

Jaarlijks doen bijna alle Nederlandse woningcorporaties mee aan een onderzoek; de Aedes-benchmark. Dit onderzoek maakt duidelijk waar we staan ten opzichte van andere corporaties en wat we doen voor de samenleving. In de Aedes-benchmark worden vijf onderwerpen gemeten: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Voor ieder onderwerp wordt er een score toegekend: een A betekent hoger dan het gemiddelde van alle woningcorporaties, een B is gemiddeld en een C is een score lager dan het gemiddelde.

Uit de Aedes-benchmark 2021 blijkt dat onze huurders steeds positiever worden over de dienstverlening van Waterweg Wonen. Bovendien zijn de huurders bovengemiddeld tevreden over hun woning. Een resultaat waar we trots op zijn!

Hieronder volgt een toelichting op onze resultaten per onderwerp.

Aedesbenchmarkresultaten

*Op deze afbeelding staan de landelijke resultaten én de resultaten van Waterweg Wonen.

Huurderstevredenheid is hoog
Het woongeluk van klanten vindt Waterweg Wonen heel belangrijk. Gelukkig worden onze inspanningen gewaardeerd. Huurders geven ons gemiddeld een hoog cijfer voor de dienstverlening bij het betrekken en verlaten van een woning en ook bij reparatieverzoeken. Op alle onderdelen scoren we gemiddeld tussen de 7,9 en 8,1! Een duidelijke stijging ten opzichte van vorig jaar. En ook beduidend beter dan het landelijk gemiddelde.
We hebben een aantal verbeterpunten in gang gezet. We introduceerden een keuzemenu aan de telefoon, voor reparatieverzoeken en algemene zaken. De cijfers, voor het gemak van in contact komen maar ook voor de deskundigheid en het weten waar de huurder aan toe is na het melden, worden allemaal hoger gewaardeerd. Bovendien handelen we sneller na het melden van de reparatie en is de reparatie vaker in één keer opgelost.

Bedrijfslasten
We zien een stijging in onze bedrijfslasten, we scoren een B op dit onderwerp. Onze bedrijfslasten zijn gemiddeld € 832 per woning. Dat is lager dan het gemiddelde van de sector (€ 846 per woning). In 2020 is de formatie uitgebreid en gaven we aan leefbaarheid € 24 meer uit per woning.

Duurzaamheid
Het verduurzamen van onze woningen is voor ons een belangrijke opgave. Als sector hebben we dit jaar als doel gemiddeld energielabel B te behalen. Dit hebben we in 2019 al behaald.
Dit jaar hebben we het LED-project voor algemene verlichting afgerond. Op enkele sloopcomplexen na is overal LED-verlichting toegepast. De servicekosten voor de bewoners zijn met ruim € 180.000 per jaar flink (30%) lager geworden. In de Marnixlaan en Wouthof plaatsten we individuele hybride boilers (een 100 liter elektrische boiler met ingebouwde warmtepomp). In combinatie met een nieuwe collectieve biomassa installatie en vervanging van beglazing inclusief verbeteren kierdichting is het nieuwe energielabel is A+ (op de rand tegen A++).

Onderhoud & verbetering
Onze gemiddelde kosten voor onderhoud en verbetering per woning over 5 jaren (€ 2.128) zijn flink lager dan voor corporaties met vergelijkbaar bezit (€ 3.356). Huurders van onze woningen beoordelen de ‘ervaren woningkwaliteit’ met een 7,1, terwijl het oordeel bij corporaties met een vergelijkbaar bezit op 6,6 blijft steken. Dit betekent dat onze woningen goed onderhouden zijn. Bij renovaties worden de woningen altijd energiezuiniger gemaakt.

Samen met onze partners in de wijk en huurders investeren we in het schoon, heel en veilig houden van de woningen, wooncomplexen en de omgeving. We zijn dan ook trots dat we op het onderdeel ervaren woningkwaliteitsindex een A-score behalen. Deze score geeft aan hoe tevreden bewoners over hun woning én hun woonomgeving zijn

Beschikbaarheid & betaalbaarheid
We streven naar betaalbaarheid voor alle doelgroepen. We houden het aantal woningen waarbij huurders huurtoeslag krijgen in stand. Onze gemiddelde huurprijs van € 537 is lager dan het gemiddelde in de sector.

Wij bedanken alle huurders voor hun deelname aan het onderzoek. En uiteraard leunen we niet achterover. We blijven verbeteren en horen het graag als iets niet goed gaat.

Bekijk de website www.aedes.nl voor meer informatie.