DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Nabeschouwing functiewissel

Toekomstbestendig icoon_Goedbeheer icoon_Partnerschap
Geplaatst op:
09-01-2020
Thema’s:
Toekomstbestendigde organisatie Wij staan voor goed beheer Wij staan voor Partnerschap
Functiewissel Waterweg Wonen en Minters

Hoe nu verder?

Voor het programma Trading Places (tradingplaces.work) wisselden Marieke Kolsteeg, onze directeur-bestuurder, en Franc. Bongaerts, bestuurder van welzijnsorganisatie Minters, dienstverleners in welzijn, onlangs anderhalve week van functie. In deze nabeschouwing blikken we met hen terug op hun ervaringen tijdens deze #functiewissel. Wat viel hen op, in de keuken van hun samenwerkingspartner? Tot welke inzichten zijn zij over zichzelf gekomen en welke ideeën hebben zij opgedaan om de samenwerking tussen Waterweg Wonen en Minters te versterken? En wat hebben onze huurders hier aan?
Kortom: hoe nu verder en wat zijn onze plannen?

Bekijk het in deze film