DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Overlast Timorstraat

vitaal icoon_Goedbeheer icoon_Partnerschap
Geplaatst op:
31-05-2018
Thema’s:
Vitaal Wij staan voor goed beheer Wij staan voor Partnerschap
foto

De afgelopen jaren krijgen gemeenten, woningcorporaties én omwonenden steeds meer te maken met verwarde personen. Landelijk is er steeds meer aandacht voor deze problematiek. Mensen moeten steeds langer zelfstandig blijven wonen. Ook als zij (psychische) problemen hebben. Dit is niet makkelijk voor hen en soms ook niet voor hun omgeving. Toch is Waterweg Wonen er juist ook voor kwetsbare bewoners.

Kwetsbaren
In de Timorstraat woonde een verwarde man, waar de buren veel overlast van hebben ondervonden. Natuurlijk is dit erg vervelend en ingrijpend. Want buren en omwonenden verdienen ongestoord woongenot. Wij vinden het belangrijk dat deze kwetsbare bewoners passende zorg krijgen. Samen met de zorginstellingen, politie en gemeente werken wij in zulke situaties aan een goede oplossing voor alle partijen. Soms is dit echter heel lastig. Zeker als iemand geen hulp accepteert.

Huurders kunnen bij ons terecht om overlast te melden
Als er een woning vrijkomt naast een woning waar overlast is of was, zijn wij verplicht dit vooraf te melden aan de nieuwe bewoners. Voorafgaand aan het tekenen van de huurovereenkomst wordt besproken wat er aan de hand is. Uiteraard kunnen huurders daarna nog altijd bij ons terecht voor het melden van overlast. Het is namelijk belangrijk dat huurders overlast aan ons doorgeven. Deze meldingen gebruiken wij in onze contacten met zorginstellingen. Ook voor opbouw van het dossier is het belangrijk dat overlast, het liefst schriftelijk, wordt gemeld bij ons en/of de politie. Deze dossieropbouw is noodzakelijk om eventuele gerechtelijke stappen te kunnen zetten.

Gelukkig was dit in het geval van de Timorstraat uiteindelijk niet nodig. Gisteren is duidelijk geworden dat de overlast gevende huurder in de Timorstraat niet terugkeert in de woning. Zorgpartijen begeleiden hem nu verder.

OPMERKINGEN