DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Resultaten geboekt op het gebied van duurzaamheid, extra inzet op relatie met de klant

Betaalbaar Toekomstbestendig icoon_Duurzaamheid icoon_Goedbeheer
Geplaatst op:
05-12-2018
Thema’s:
Betaalbare sociale huurwoningen Toekomstbestendigde organisatie Wij staan voor duurzaamheid Wij staan voor goed beheer

Aedesbenchmark 2018 - Aedes vergelijkt nu vijf jaar de prestaties van woningcorporaties. Met deze benchmark kunnen we zien wat we goed doen en wat beter kan. We werken aan goede, betaalbare huizen. Uit deze benchmark blijkt weer dat we hier goed op scoren. De kwaliteit van de woningen wordt goed beoordeeld (A-score). Dit zeker in relatie tot de gemiddelde huurprijs van € 498 (gemiddelde van de sector is € 516).

Onze woningen worden steeds duurzamer (van C-score vorig jaar, naar B-score dit jaar). We investeerden in de energie neutrale woningen in de Indische Buurt. VR-ketels zijn vervangen door HR-ketels. In diverse complexen plaatsten we zonnecollectoren met een zonneboiler. In de wooncomplexen aan de Koninginnelaan en de Zwaluwenlaan stoken huurders inmiddels op biomassa. “Mooie resultaten waar we erg trots op zijn”, geeft Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder van Waterweg Wonen aan. “Op dit moment bouwen we energie neutrale woningen in de Westwijk. Uiteraard blijven wij investeren in de verduurzaming van onze woningen. Hierin willen we nauw samen werken met onze klanten. Wij kunnen immers wel investeren in een woning. De huurder moet vervolgens op een energiezuinige manier gebruik maken van deze woning.”

Stappen vooruit in dienstverlening Huurders zijn kritischer over de dienstverlening van Waterweg Wonen (B-score). Zeker ten aanzien van reparatieverzoeken. Ook nieuwe huurders zijn kritisch. “Natuurlijk nemen wij dit oordeel van onze klanten serieus. Afgelopen jaar hebben we al enkele stappen vooruit gezet. We hebben onze deuren verder opengezet voor de klanten. Zo zijn onze openingstijden verruimd”, licht Marieke toe. “Ook zijn wij in klantenpanels in gesprek gegaan met verschillende huurders. Gezamenlijk keken we wat onze klanten juist belangrijk vinden en hoe we onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn. Komend jaar gaan we nog meer verbeteringen voor de klant doorvoeren”. Het prestatieveld ‘Bedrijfslasten’ scoort een B. Met gemiddelde bedrijfslasten van € 747 per woning zitten we lager dan het gemiddelde van de sector van € 764 . Dit is onder andere het gevolg van lagere personeelskosten.

Aedes-benchmark Met de Aedes-benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken, verbeteren en van elkaar leren. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en bestaat uit vijf onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering en beschikbaarheid/betaalbaarheid. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector.

Bekijk de website www.aedes.nl voor meer informatie.

OPMERKINGEN