DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Prestatieafspraken 2019-2023

vitaal icoon_ActieplanWonen icoon_Partnerschap
Geplaatst op:
14-12-2018
Thema’s:
Vitaal Wij staan voor Actieplan Wonen Wij staan voor Partnerschap
IMG 4678

De gemeente Vlaardingen, Woningstichting Samenwerking, Waterweg Wonen en onze Huurdersraden hebben op 10 december 2018 prestatieafspraken ondertekend voor de periode 2019-2023. De prestatieafspraken gaan over onderwerpen als:

• het beheren en bouwen van voldoende betaalbare sociale huurwoningen;
• het hebben van voldoende woningen voor specifieke doelgroepen;
• een kwalitatief goede en duurzame woningvoorraad;
• inzet op gebied van leefbaarheid.

De afspraken zijn gebaseerd op het Actieplan Wonen. Partijen hebben afgesproken dat de prestatieafspraken niet meer elk jaar volledig geactualiseerd worden. Er is gekozen voor elke drie jaar een herziening in combinatie met twee tussenliggende jaren van een ‘light-aanpassing’.
 
De prestatieafspraken 2019-2023 zijn een light-aanpassing van de prestatieafspraken 2018-2022.
 
Dit is vormgegeven met een 'Oplegnotitie actualisatie prestatieafspraken t.b.v. 2019-2023'. Deze vindt u hier.
 
In de oplegnotitie is vermeld welke wijzigingen van kracht zijn ten opzichte van de bestaande afspraken 2018-2022.

De tekst van de afspraken 2018-2022 is dus nog steeds de basis voor de actuele prestatie-afspraken en vindt u hier.

OPMERKINGEN