DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Prestatieafspraken 2018-2022 ondertekend

vitaal icoon_ActieplanWonen icoon_Partnerschap
Geplaatst op:
05-12-2017
Thema’s:
Vitaal Wij staan voor Actieplan Wonen Wij staan voor Partnerschap
Prestatieafspraken 2018

De gemeente Vlaardingen, Woningstichting Samenwerking, Waterweg Wonen en onze Huurdersraden hebben gisteren nieuwe prestatieafspraken ondertekend voor de periode 2018-2022. De prestatieafspraken gaan over onderwerpen als:

  • het beheren en bouwen van voldoende betaalbare sociale huurwoningen;
  • het hebben van voldoende woningen voor specifieke doelgroepen;
  • een kwalitatief goede en duurzame woningvoorraad;
  • inzet op gebied van leefbaarheid.

De afspraken worden ieder jaar opnieuw gemaakt. De afspraken zijn gebaseerd op het Actieplan Wonen. Uit de evaluatie over 2016 blijkt dat de afspraken tot nu toe grotendeels zijn uitgevoerd, zoals afgesproken.

OPMERKINGEN