DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Reactie Waterweg Wonen op actie Woonbond

Betaalbaar Toekomstbestendig Duurzaam icoon_ActieplanWonen
Geplaatst op:
01-03-2018
Thema’s:
Betaalbare sociale huurwoningen Toekomstbestendigde organisatie Verduurzaming Wij staan voor Actieplan Wonen
Waterweg Wonen

Misschien heeft u vandaag dit bericht van de Woonbond gelezen; ‘corporaties maken winst op sociale huurwoningen’. We denken dat veel huurders hier vragen over hebben. Daarom leggen wij graag uit wat wij allemaal moeten doen met de huurinkomsten.

Betaalbaar wonen
Veel huurders hebben elke maand moeite om rond te komen. Daar maken wij ons zorgen over. Dat doet de Woonbond ook. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende sociale huurwoningen zijn. Dus hebben we de laatste jaren de huurverhoging lager gehouden dan wettelijk mogelijk was. Gemiddeld kostte in 2016 een woning bij Waterweg Wonen 484 euro per maand. Dit is dus lager dan het landelijk gemiddelde van 535 euro per maand zoals de Woonbond noemt.

Geen winst als doel
Waterweg Wonen is geen rijke corporatie. We zijn een maatschappelijke onderneming. Wij hebben niet als doel winst te maken. Wij zorgen met maatschappelijk geld voor goede betaalbare woningen in een prettige woon- en leefomgeving. Inkomsten die overblijven na aftrek van alle kosten investeren wij weer in woningen en de omgeving. Denk hierbij aan nieuwe sociale huurwoningen, woningverbeteringen en duurzaamheidsinvesteringen. De komende jaren besteden wij ruim 10 miljoen aan het verduurzamen van onze woningen. Dat vinden wij belangrijk. En het moet van de overheid. De huurverlaging van 10% waar de Woonbond om vraagt is jammer genoeg niet haalbaar. We kunnen niet de huurprijzen verlagen en ook meer nieuwe huizen bouwen, renoveren en investeren in de verduurzaming van onze woningen.

Uitgaven
Waterweg Wonen betaalt jaarlijks vele miljoenen euro aan de staatskas. Onder andere vanwege de verhuurdersheffing, onroerende zaak belasting en BTW. Het stijgen van de verkoopprijzen levert ons geen extra inkomsten op. De waarde hiervan zit ‘vast in de stenen’. Tenzij we de woningen verkopen. Maar dat doen wij juist met mate zodat we altijd voldoende woningen beschikbaar houden voor huurders.

Een woningcorporatie zorgt juist voor het betaalbaar wonen voor mensen met een smalle beurs. We moeten dus keuzes maken. Net als onze huurders kunnen wij een euro ook maar één keer uitgeven.

 

OPMERKINGEN