DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Reactie Waterweg Wonen suggestieve kop en onjuistheden artikel Groot Vlaardingen

Geplaatst op:
07-08-2020
Photo 2020 07 01 07 50 49

In de uitgave van Groot Vlaardingen van woensdag 5 augustus staat op pagina 3 het artikel 'Bevel tot ontruiming flat lag al klaar'.

Wij zijn zeer onaangenaam verrast. Door de suggestieve kop en de onjuistheden in het artikel.
Dit artikel is geschreven zonder de feiten bij ons te controleren. Dit komt helaas wel vaker voor. Maar nu krijgen wij telefoontjes van bewoners die door dit artikel onnodig ongerust zijn gemaakt in een toch al onprettige situatie. Dit lijkt ons absoluut niet de bedoeling. Om die reden willen wij de onjuistheden benoemen en hierop reageren. Bij punt 1 en 2 staat vetgedrukt wat er in het artikel staat, met daaronder onze reactie. 

1. “Waterweg Wonen heeft op advies van de gemeente overal stempels vandaan gehaald om de galerijen te ondersteunen. Was dat niet gebeurd, dan lag op het stadhuis het bevel tot ontruiming al klaar. Zo ernstig was het.”
Dit is onjuist. Op vrijdag 24 januari werden wij verrast door de resultaten van het onderzoeksbureau Nebest naar de staat van het beton. Nog diezelfde dag hebben wij op eigen initiatief een stempelplan laten maken. De stempels zijn besteld en een paar dagen later is het stempelen begonnen. Ook de bewoners zijn diezelfde vrijdag nog geïnformeerd. Zolang de bewoners zich aan onze adviezen tot lastenbeperking houden is het veilig.
Van mogelijke ontruiming is geen sprake geweest. Onderzoeksbureau Nebest zag en ziet hier geen aanleiding toe. Wel adviseerden ze stempels te plaatsen. En dat hebben wij zo spoedig mogelijk gedaan.

2. “Maar nu is de directeur van WaWo met vakantie gegaan en is geen overleg mogelijk met de wethouder, die op haar beurt dan al die tijd geen antwoord kan geven op vragen uit de gemeenteraad.”
Onze directeur-bestuurder Marieke Kolsteeg heeft intensief contact met de wethouder over de galerijkwestie; de vakanties van beiden vormen geen belemmering om contact te hebben als dit noodzakelijk is. Daarnaast heeft zij naar aanleiding van het door Groot Vlaardingen gepubliceerde artikel contact gehad met de wethouder. Wethouder Somers geeft aan geen contact met Groot Vlaardingen te hebben gehad waaraan deze uitspraken kunnen worden ontleend. De Wethouder is van mening dat Waterweg Wonen het allemaal op een keurige manier oppakt.

Hierbij correcte informatie over de huidige situatie en de planning:
In juni hebben wij de bewoners geïnformeerd over de planning. We gaven hierbij aan dat we verwachten begin 2021 te starten met de werkzaamheden. Dit duurt nog lang. We begrijpen heel goed dat dit geen fijn bericht was voor de bewoners. We doen er alles aan om zo snel mogelijk te starten. Maar we moeten ons goed voorbereiden zodat de werkzaamheden in één keer goed gaan. Anders duurt het nóg langer. De hoeveelheid (geluids)overlast voor de bewoners speelt een grote rol in de zoektocht naar de beste oplossing. Daarom vroegen wij geduld en begrip.

De planning:
- Van februari tot juni: plaatsten we stempels op de galerijvloeren en hebben we verder onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de galerij- en balkonvloeren in de flats.
- Juni t/m augustus: onderzoek naar de mogelijkheden om het probleem te herstellen en aanvragen van offertes bij bedrijven.
- augustus t/m november: verwijderen van de ophoogvloeren waar dit nog niet gebeurd is.
- September: kiezen we welke oplossing we gaan toepassen voor de galerijen en balkons.
- Oktober: vragen we een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. De gemeente beoordeelt dan of de oplossing voldoet aan de wet. Hiervoor heeft de gemeente 3 maanden de tijd. Zonder vergunning mogen we de werkzaamheden niet uitvoeren.
- Als we de omgevingsvergunning hebben, starten de werkzaamheden. We verwachten dat dit op zijn vroegst begin 2021 is.

We liggen op schema. We hebben dagelijks contact met de mogelijke aannemers die de werkzaamheden uit gaan voeren. We hebben grote stappen gezet richting een oplossing. Begin september kunnen we die voorleggen aan de planteams (delegatie van de bewoners) van de flats. Daarna bespreken wij dit met de overige bewoners.

Wat betreft de stukjes beton die op de balkonvloer liggen (zoals zichtbaar op de foto) kunnen wij het volgende melden:
Op enkele galerijen is schade zichtbaar aan het beton en is het mogelijk dat er kleine stukjes beton loskomen. Dit is vervelend, maar heeft geen directe relatie met de problematiek met betrekking tot de constructieve sterkte van de galerijen.
Het loskomen van het beton gebeurt onder invloed van vocht, zuurstof en temperatuur. Hierdoor kan het wapeningsstaal in de vloer roesten waardoor kleine schades kunnen ontstaan. Vooral daar waar het wapeningsstaal dicht aan de oppervlakte ligt. Dit is een soort betonschade die niet alleen in deze complexen voorkomt, maar in heel Vlaardingen/Nederland. Naast de aanpak voor herstel van de constructieve veiligheid gaan we hier ook het beton zelf volledig herstellen en voorzien van een goede waterdichte afwerking.

De scheurvorming zoals op sommige foto’s getoond, is bij ons bekend en niet van een recente datum. Het type scheurvorming komt vaak voor bij lange stroken metselwerk en ontstaat door temperatuurverschillen waardoor spanningen in het metselwerk kunnen ontstaan. Omdat de buitenzijde van het metselwerk verankerd is met de binnengevel, is het technische gezien veilig, maar geen fraai gezicht.

Mocht u als bewoner nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.
We zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur via telefoonnummer (010) 248 88 88. Of stuur een email naar info@waterwegwonen.nl.