DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Vernieuwend concept ‘Prettig Wonen’

Toekomstbestendig vitaal Vraaggestuurd icoon_Goedbeheer
Geplaatst op:
30-09-2019
Thema’s:
Toekomstbestendigde organisatie Vitaal Vraaggestuurd Wij staan voor goed beheer

start in drie Vlaardingse woongebouwen

Huurders zijn samen met maatschappelijke organisaties in drie woongebouwen in Vlaardingen een bijzonder project begonnen, genaamd ‘Prettig Wonen’. Prettig Wonen zorgt ervoor dat bewoners gemakkelijker met elkaar in contact komen, ondersteuning krijgen bij het organiseren van activiteiten en wegwijs worden gemaakt bij vragen over bijvoorbeeld wonen en zorg. Het doel is dat alle bewoners, waaronder veel ouderen, langer, prettiger en veiliger thuis kunnen blijven wonen.

Drie elementen
Het concept Prettig Wonen kent drie elementen: ontmoeting, ondersteuning en wegwijs maken. In elk gebouw is een ontmoetingsruimte ingericht (ontmoeting). Actieve bewoners krijgen ondersteuning van een ‘verbindingscoach’ bij het organiseren van activiteiten in de ontmoetingsruimte of in het complex (ondersteuning). Ook kunnen maatschappelijke organisaties in deze ruimte voorlichting of cursussen geven over bijvoorbeeld veilig wonen of gezond leven. De bewoners kunnen de invulling van het programma zelf bepalen. Verder kunnen bewoners antwoord krijgen op vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Hierbij geeft een ‘allesweter’ van het wijkteam Holy antwoord en helpt hen de weg te vinden in het grote aanbod van wonen, zorg en welzijn (wegwijs maken).

Modern nabuurschap
Doordat mensen steeds ouder worden én langer thuis wonen hebben zij veelal meer ondersteuning en hulp nodig. De verwachting is dat meer onderling contact de drempel verlaagt om elkaar hulp te vragen en te ondersteunen of een oogje in het zeil te houden. Bewoners kunnen wat voor een ander betekenen, samen activiteiten ondernemen en zijn hierdoor zelfredzamer en voelen zich minder eenzaam. Het streven is een nieuwe vorm van participatie ofwel ‘modern nabuurschap’. Gedurende de looptijd worden de effecten van het project onderzocht.

Feestelijke opening
Prettig Wonen is een initiatief van de huurdersraad van Waterweg Wonen. Met een feestelijke opening is op donderdag 26 september het project officieel van start gegaan, in aanwezigheid van onder andere Joop Eigenraam, (waarnemend) voorzitter van de huurdersraad, Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder van Waterweg Wonen en wethouder Ivana Somers (Participatie en Wonen).
Waterweg Wonen staat garant voor de kosten gedurende de looptijd van twee jaar. Ook Minters, Fonds Schiedam Vlaardingen, gemeente Vlaardingen, ROGplus en zorgverzekeraar DSW hebben zich verbonden aan dit project. Waterweg Wonen is nog op zoek naar extra organisaties die financieel of in menskracht willen bijdragen.