DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Zonnige energie voor onze huurders

icoon_Duurzaamheid
Geplaatst op:
11-09-2013
Thema’s:
Wij staan voor duurzaamheid
zonnepanelen persbericht foto

Zonnige energie voor de huurders van Waterweg Wonen

Start van een proefproject

Waterweg Wonen laat Eneco in september zes zonnepanelen op het dak van de modelwoning aan de Kraanvogellaan 106 in de wijk Holy plaatsen. Het is de start van een proefproject van Waterweg Wonen om haar huurders te helpen groene energie op te wekken met zonnepanelen. Dit proefproject komt voort uit de duurzaamheidsambitie van de woningcorporatie.

De installatie bestaat uit zes zonnepanelen per huurwoning die naar verwachting op jaarbasis circa 1.250 kWh zal opbrengen. Dit betekent voor de huurders dat zij eenvoudig zo’n €30 tot €50 per jaar op de energiekosten kunnen besparen. Waterweg Wonen sloot daarvoor een leasecontract met Eneco ESCO.

Aanmelden voor Zonnige Energie vanaf de nationale Dag van de Duurzaamheid
Waterweg Wonen heeft een deel van haar woningen geschikt bevonden voor het plaatsen van de installatie. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de dakoriëntatie (op het zuiden) en verwachte energiebesparing voor de specifieke woning. Huurders van de betreffende woningen die graag mee willen doen aan deze duurzame actie en hun energiekosten willen reduceren, kunnen zich vanaf 10 oktober - de nationale Dag van de Duurzaamheid - aanmelden voor Zonnige Energie.

Vijf maanden gratis Zonnige Energie
De huurder van Waterweg Wonen draagt bij aan de zonnepanelen met een bedrag van €22,50 per maand. Dit bedrag wordt terugverdiend en levert naar verwachting op jaarbasis zo’n €30 tot €50 extra op. Snelle beslissers kunnen maximaal vijf maanden gratis Zonnige Energie ontvangen. De bijdrage aan de zonnepanelen start namelijk pas per 1 april 2014.

Waterweg Wonen staat voor Duurzaamheid
Dit proefproject past in de duurzaamheidsambitie van Waterweg Wonen. De doelstellingen vanuit deze ambitie zijn dat zij de CO2-uitstoot van haar woningbezit – circa 12.000 woningen in Vlaardingen - in een snel tempo wil verlagen en dat haar klanten bij het toepassen van energiebesparende maatregelen - zoals het plaatsen van zonnepanelen - nooit meer gaan betalen dan de energiebesparing hen oplevert. Ook beoogt Waterweg Wonen haar huurders te faciliteren bij het verminderen van hun energiekosten en waterverbruik en hen bewust te maken van en te enthousiasmeren voor duurzaamheid. Op deze wijze ontstaat een gedeelde verantwoordelijkheid van Waterweg Wonen en haar huurders voor een duurzame huurwoning.

Waterweg Wonen en Eneco werken samen
Waterweg Wonen heeft voor dit project de samenwerking gezocht met Eneco. De missie van Eneco Groep is ‘duurzame energie voor iedereen’, waarbij de energievoorziening zich decentraal en duurzaam ontwikkelt en door samenwerking tot stand komt. Hierin komen de ambities van Waterweg Wonen en de missie van Eneco samen. Eneco ESCO is een onderdeel van Eneco dat woningcorporaties helpt met het verduurzamen van de woningvoorraad. Eneco ESCO blijft eigenaar en is verantwoordelijk voor de plaatsing en goede werking van de installatie gedurende 15 jaar. Daarbij is ESCO verantwoordelijk voor alle risico’s.