DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Ons verhaal Corporate story

Een dak boven je hoofd is een eerste levensbehoefte. En plezierig wonen is één van de belangrijkste ingrediënten voor ons levensgeluk.

Mensen hechten zich aan hun woning, en aan hun woonplaats. ‘My home is my castle’ zeggen de Britten en volgens Nederlanders is ‘eigen haard goud waard’. Niet het Witte Huis in Washington, het Catshuis in Den Haag of het stadhuis in Vlaardingen is de belangrijkste plek op aarde, maar je eigen huis aan de Van Hogendorplaan. Of in de Coornhertstraat of aan de Lissabonweg. Dit is je plek onder de zon. Waar de muren zich vullen met herinneringen, waar je zoontje is geboren en je ouders altijd komen of kwamen eten op je verjaardag.

Waterweg Wonen is een woningcorporatie die dicht bij haar huurders staat. Met hen delen we letterlijk iets heel belangrijks. Hun huizen zijn onze huizen en onze huizen zijn hun huizen. Maar we voelen ons ook verbonden met onze kopers en met iedereen die op zoek is naar een huurhuis in Vlaardingen.

We hechten aan goede relaties met onze huurders en velen van hen kennen we persoonlijk. De families Willems en Hambouly, Saskia de Weerd en haar kinderen, en meneer Terwoerd die onlangs 75 werd en wiens trapleuning we pas nog repareerden. We kennen hen omdat we hun vragen beantwoordden of omdat we samen een renovatie hebben meegemaakt. Geen vraag is ons teveel, want we weten dat we er voor hen zijn en niet andersom. Onze huurders kunnen ons voor dringende zaken dag en nacht bereiken. En wacht er bijvoorbeeld een grote renovatie, dan staan onze bewonersbegeleiders hen ter zijde. Want zeker voor onze oudere huurders is dat een ingrijpende gebeurtenis. En dat begrijpen wij.

Tegelijkertijd hebben we met een groot deel van onze huurders zelden of nooit contact. Omdat zij fijn wonen. En omdat zij zichzelf prima redden. Als het nodig is draaien zij zelf een nieuw bolletje in de lamp op de galerij of lossen zij het geschil met de buren onderling op. Deze huurders hebben vaak geen behoefte aan contact met ons. Zij melden zich hooguit voor reparaties die zij zelf niet kunnen uitvoeren. En juist die proberen we door regelmatig en vakkundig onderhoud te voorkomen. In dit geval geldt: geen contact is goed contact.
 
Huurders mogen veel van ons verwachten, maar wij verwachten ook iets van hen. Voor een goede staat van een woning zijn zowel de huurder als de verhuurder verantwoordelijk. Huurders hebben de vrijheid hun woning naar eigen wens aan te passen, uiteraard binnen bepaalde grenzen. Als huurders mee willen denken en actief willen zijn in onze huurdersraad, bewonerscommissies of werkgroepen, juichen we dat van harte toe. Hoe meer bewoners zich verantwoordelijk voelen voor hun huis, flat of straat, hoe beter dat is. Op de hei kun je misschien in je eentje wonen, in Vlaardingen niet. Hier is leven samenleven.

Ja, om prettig te wonen heb je meer nodig dan een huis. Ook je straat en je buurt zijn van groot belang, en de voorzieningen die je directe omgeving te bieden heeft. In die zin zijn we een ‘woning- en buurtcorporatie’, want we investeren ook in de leefbaarheid van de buurt en de wijk. Die schoon, heel, veilig en aantrekkelijk moeten zijn en waar je je net zo thuis moet kunnen voelen als in je eigen huis.

Maar behalve voor huurders staan we ook klaar voor kopers. De afgelopen jaren maakten we ons sterk voor de bouw van betaalbare eengezinswoningen in Vlaardingen. Zodat de Vlaardingers die de volgende stap in hun wooncarrière willen maken, gewoon in hun eigen stad kunnen blijven wonen. Huurders boden we regelmatig de mogelijkheid om hun woning te kopen en ook in de toekomst zullen we dat blijven doen. Daarmee bieden we onze klanten meer keuze en meer vrijheid. In hun eigen stad.

Waterweg Wonen is in 1999 voortgekomen uit een samengaan van Patrimoniums Woningstichting en de Stichting Woningbedrijf Vlaardingen. We zijn geboren, getogen en geworteld in Vlaardingen. De voormalige haringstad met zijn Oude Haven, het gezicht op de Nieuwe Maas, de Vaart, met wijken als Ambacht en Holy, met ruim 70.000 inwoners die 123 verschillende nationaliteiten hebben, is ook ónze stad.

We hebben Vlaardingen zien groeien en veranderen maar het blijft altijd onze thuishaven, waar we met ruim 11.000 huurwoningen en winkelpanden de grootste woningcorporatie zijn. In samenwerking met de gemeente en ontwikkelaars blijven we alles doen om het betaalbaar wonen in Vlaardingen voor iedereen mogelijk te maken. En om het leven in Vlaardingen te veraangenamen door actief bij te dragen aan de leefbaarheid in de buurten waar onze woningen staan. Samen met instanties die verantwoordelijk zijn voor andere belangrijke zaken als zorg, welzijn, kinderopvang, onderwijs, orde en veiligheid.

Bij Waterweg Wonen hechten we aan transparantie en willen we een open boek zijn. Geheimen hebben we voor niemand. Onze cijfers, onze investeringen, onze plannen, ze zijn voor iedereen toegankelijk. Daarbij houden we ons aan onze kerntaak: de zorg voor betaalbare woningen voor mensen die het niet zo breed hebben. We gedragen ons niet als een beleggingsmaatschappij en zien niets in prestigeprojecten waar geen huurder op zit te wachten. ‘Wat betekent dit voor onze huurders?’ Die vraag kunnen we onszelf niet vaak genoeg stellen.
De komende jaren zullen we blijven investeren in onderhouds-, renovatie- en nieuwbouwprojecten, want veel van onze naoorlogse woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Behalve de wensen van onze klanten zal de noodzaak om duurzaam te bouwen hierbij centraal staan.


Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact op met ons. Hoewel we nu al lang aan het woord zijn, kunnen we ook goed luisteren en denken we graag met u mee over de beste oplossing. Dat kan 24 uur per dag en 7 dagen per week online.

Onsverhaal
OPMERKINGEN