DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacy statement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Marieke Kolsteeg nieuwe directeur-bestuurder Woningcorporatie Waterweg Wonen

icoon_Partnerschap
Geplaatst op:
18-05-2017
Thema’s:
Wij staan voor Partnerschap

Marieke Kolsteeg nieuwe directeur-bestuurder woningcorporatie Waterweg Wonen

VLAARDINGEN, mei 2017 - Marieke Kolsteeg wordt de nieuwe directeur-bestuurder van Waterweg Wonen. Per 1 september 2017 treedt zij in dienst bij de Vlaardingse woningcorporatie. Kolsteeg volgt daarmee de huidige directeur-bestuurder Harrie Bosch op die Waterweg Wonen vanaf het najaar van 2012 heeft bestuurd en per 1 juli aanstaande met pensioen gaat.

Marieke Kolsteeg is vanaf de afronding van haar studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven in 1996 in allerlei functies werkzaam geweest in de volkshuisvesting binnen de stadsregio Rotterdam. Op dit moment vervult ze de functie van lid van het directieteam van Woonbron, waarbinnen ze eindverantwoordelijk is voor de regio Rotterdam Zuidwest/Spijkenisse en voor het domein Woonruimtebemiddeling. Zij verzorgt voor Woonbron o.a. de inbreng aan het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), waarin Rijksoverheid, gemeente, onderwijs- en zorginstellingen, woningcorporaties en bedrijfsleven de handen ineen hebben geslagen bij het wegwerken van achterstanden bij bewoners en het verbeteren van het leven op Zuid. Daarnaast is ze sinds 2011 bestuurlijk actief in het Aedesnetwerk voor vrouwelijke managers, sinds 2016 in de rol van voorzitter.

De Raad van Commissarissen maakt van de gelegenheid gebruik de huidige directeur-bestuurder Harrie Bosch te bedanken voor de wijze waarop hij in de afgelopen jaren leiding heeft gegeven aan Waterweg Wonen. Hij heeft leiding gegeven in een roerige periode waarin Waterweg Wonen zich heeft moeten aanpassen aan een veranderende omgeving. Middels het reorganisatietraject “Scherp aan de Wind” is hij hierin prima geslaagd, balancerend tussen verschillende belangen. Tevens heeft hij belangrijke besluiten genomen omtrent de nieuwbouw van het kantoor van Waterweg Wonen en de verdere realisatie van de grote herstructureringsgebieden Babberspolder Oost en de Holy-Zuidoost. Duurzaamheid is een belangrijk thema geweest; bij zijn vertrek heeft Waterweg Wonen de realisatie van de sectorale doelstelling voor 2022 (gemiddeld B) zelf in zicht. De RvC wenst Harrie Bosch voor de toekomst alle goeds toe.

Over Waterweg Wonen
Woningcorporatie Waterweg Wonen verhuurt ruim 11.000 woningen in Vlaardingen en is daarmee de grootste sociale verhuurder in deze stad. Mensen met een laag inkomen of in een kwetsbare positie op de woningmarkt, staan bij Waterweg Wonen voorop. Waterweg Wonen ziet het als haar missie om - in nauwe samenwerking met bewoners en andere partners- zorg te dragen voor het feit dat haar klanten plezierig wonen in Vlaardingse buurten en wijken waar zij bezit heeft. Meer informatie over Waterweg Wonen vindt u op www.waterwegwonen.nl.

OPMERKINGEN