DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Wij zoeken twee studenten

Istock 667324350

Voor de pilot ‘Prettig wonen’ zoeken we

twee studenten

die willen afstuderen op een onderzoek naar maatschappelijk rendement

De pilot ‘Prettig wonen’
Betrokkenheid van bewoners in wooncomplexen vergroten en het bieden van een beschutte en veilige woonomgeving, dat is het doel van de pilot ‘Prettig wonen’. Met deze pilot willen we het probleemoplossend vermogen stimuleren, mensen verbinden en ruimte bieden aan initiatieven. Door samen met bewoners in het complex invulling te geven aan de pilot, verwachten we dat er een natuurlijke vorm van participatie ontstaat, waarbij bewoners zich eerder bereid voelen om elkaar te helpen, er minder eenzaamheid is, men langer zelfstandig kan blijven wonen en er meer begrip is voor elkaar. Met het meten van de effecten van deze pilot willen we onderzoeken of we de gestelde doelen ook gaan behalen. Als resultaat ontstaat een richtinggevend kader voor een nieuwe vorm van participatie (modern nabuurschap) met als doel: zo lang mogelijk mee blijven doen en elkaar helpen als het nodig is.

De opdracht
Wij willen de effecten van de leefbaarheids- en participatie-initiatieven, met specifieke aandacht voor langer thuis wonen en kwetsbare doelgroepen, voor vier complexen inzichtelijk maken door het meten van het maatschappelijk rendement. Maatschappelijk rendement laat de verhouding zien tussen de input die nodig is voor een activiteit en de maatschappelijke effecten die deze activiteit tot gevolg heeft, uitgedrukt in geld en/of met behulp van indicatoren.

Vanwege het integrale karakter van deze opdracht is het noodzakelijk om vanuit alle belangrijke invalshoeken naar deze opdracht te kijken en deze te verbinden: mensen, strategie, financiën, wetgeving, technologie, informatie, marketing en economie. Om deze reden zoeken we twee kandidaten met een andere opleiding (Economisch en Maatschappelijk) zodat deze elkaar vanuit de eigen opleidingsachtergrond, kunnen aanvullen.

Wij vragen
- Hbo/wo-studenten Bedrijfseconomie, Commerciële economie/ Marketing of social Business of Social Design in combinatie met een student van de opleiding, Toegepaste Psychologie, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Maatschappelijke Gezondheidszorg of Social Work;
- Positieve, ondernemende persoonlijkheid;
- Iemand die uitdagingen als kansen ziet;
- Studenten die uiterlijk september 2019 kunnen starten.

Wij bieden
- Een uitdagende én leerzame opdracht;
- Leuke collega’s;
- Reiskostenvergoeding;
- Een marktconforme stagevergoeding.

Heb je belangstelling?
Stuur dan je motivatie met curriculum vitae uiterlijk 23 juni 2019 naar vacature@waterwegwonen.nl en overtuig ons van jouw capaciteiten.
Als je nog vragen hebt, stel die dan gerust aan Ingrid Aaldijk, beleidsadviseur. Per mail: ingrid.aaldijk@waterwegwonen.nl of telefonisch: (010) 248 88 00.

OPMERKINGEN