Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Op de website van de Belastingdienst vind je alle informatie hierover.

Met een ANBI-status zijn wij verplicht om jaarlijks gegevens te publiceren op onze website. Deze gegevens staan in het Standaardformulier publicatieplicht volkshuisvesting.