Wij besteden onze uiterste zorg en aandacht aan de juistheid van de informatie op deze website. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangepast. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Persoonlijke gegevens die u via onze website invoert, worden strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

De inhoud van onze e-mailberichten is alleen bestemd voor de geadresseerden en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als een bericht onbedoeld is ontvangen, verzoeken wij dit te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan een bericht dat niet voor de ontvanger is bestemd te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan onze e-mailberichten inclusief de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Waterweg Wonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie op onze website of in onze e-mailberichten en voor het ononderbroken functioneren van deze website.