Als je als hoofdbewoner tijdelijk niet in je woning woont, kun je in bepaalde gevallen de woning gedurende die tijd aan iemand anders in gebruik geven. Dit heet huisbewaarderschap. Bij huisbewaarderschap zijn 3 partijen betrokken: Waterweg Wonen, jij als hoofdbewoner en de huisbewaarder.

Vraag altijd toestemming. Onderhuur staan wij niet toe
Vraag altijd toestemming aan Waterweg Wonen wanneer je iemand voor een bepaalde tijd in je woning wilt laten wonen. Wanneer er een andere persoon in je woning woont, waarvoor Waterweg Wonen geen toestemming heeft gegeven, is er sprake van onderhuur. Dit staan wij niet toe, dit is woonfraude. Je bent verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen.

Huisbewaarderschap aanvragen

Vraag aan

Veelgestelde vragen