Wil je zelf een rol spelen in de bewonersorganisatie? Neem dan contact op met jouw bewonersorganisatie. Klik hier voor een volledig overzicht van al onze bewonersorganisaties.

Huurdersraad Waterweg Wonen
De Huurdersraad van Waterweg Wonen behartigt de belangen van alle huurders van Waterweg Wonen in Vlaardingen. Het is een raad van vrijwilligers samengesteld uit huurders en leden van bewonersorganisaties. De Huurdersraad houdt zich bezig met onderwerpen als wonen, huren, leefbaarheid, 55-plussers, starters, voorraadbeleid, onderhoud, nieuwbouw, renovatie en sloop. De afspraken over taken en bevoegdheden van de Huurdersraad liggen vast in een samenwerkingsovereenkomst. 

Adresgegevens
Secretariaat Huurdersraad Waterweg Wonen
p/a Marnixlaan 21
3132 PL Vlaardingen
www.huurdersraadwaterwegwonen.nl

De Huurdersraad is ook op Instagram en Facebook te vinden!

Veelgestelde vragen