Hoeveel huurtoeslag je krijgt, hangt af van je huurlasten, het inkomen en eventueel vermogen van jezelf, je toeslagpartner en medebewoners. Voor de berekening van de huurtoeslag wordt uitgegaan van het actuele, geschatte inkomen. Het huurtoeslagjaar loopt van 1 januari tot 1 januari. Iedereen die huurtoeslag ontvangt, is verplicht wijzigingen in het inkomen, gezins- of leefsituatie door te geven aan de Belastingdienst.

Je kunt de huurtoeslag rechtstreeks aanvragen bij de Belastingdienst/Toeslagen. Het aanvraagformulier is ook te bestellen via de Belastingtelefoon: 0800 0543.

Veelgestelde vragen