DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Complimenten en klachten Laat het ons weten!

Heeft u een tip, klacht of compliment? Dan ontvangen wij deze graag.

Huurders van Waterweg Wonen kunnen een tip, klacht of compliment kenbaar maken via mijn.waterwegwonen.nl. Uw berichten worden dan direct digitaal gearchiveerd en kunt u altijd uw meldingen terug vinden. Bent u (nog) geen klant van Waterweg Wonen? Dan kunt u uw bericht versturen naar info@waterwegwonen.nl.

Wilt u meer weten over onze klachtenprocedure? Lees dan de flyer "uw klacht onze zorg"

Overlast
Ervaart u overlast van uw buren? Ga dan eerst een gesprek aan met uw buren en probeer het samen op te lossen. Vaak zijn andere mensen zich er niet van bewust dat zij (over)last veroorzaken. Als u dit nog niet heeft gedaan, kunnen wij u niet verder helpen. Komt u er echt samen niet uit? Dan kunt u de overlastklacht melden via mijn.waterwegwonen.nl.
Voor uw en ons dossier is het belangrijk dat wij uw klacht digitaal en zo compleet mogelijk ontvangen.

Geschillencommissie
Waterweg Wonen zet zich in om een klacht zo goed mogelijk op te lossen. Bent u het desondanks toch niet eens met onze reactie dan kunt u dit geschil voorleggen. Een geschil kan in behandeling worden genomen door verschillende commissies:

  • Geschillencommissie, geschil over de inhoudelijke reactie van Waterweg Wonen.
  • Huurcommissie, geschil over onderhoud, huurprijs en servicekosten.
  • Regionale Geschillencommissie Woonruimteverdeling Rijnmond, geschil over het toewijzen van de huurwoningen.

Gegevens van de verschillende commissies zijn:

Geschillencommissie
Door middel van het formulier 'Geschillencommissie Waterweg Wonen' kunt u uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.
Dit formulier kunt u vervolgens opsturen naar:
Geschillencommissie Waterweg Wonen
Antwoordnummer 150
3130 WB Vlaardingen
(een postzegel is niet nodig)

Samenstelling Geschillencommissie:

Onafhankelijke voorzitter       Dhr. J.S. Dost             
Waarnemend voorzitter Dhr. H. Roelfs
Lid namens de huurders Dhr. V.W. Klein
Waarnemend lid Mevr. C. Kortleven
Lid namens Waterweg Wonen              Dhr. R. Kunst
Waarnemend lid Mevr. W.H. Winkler
Ambtelijk secretaris Mevr. J.C. Nooteboom


Lees ook de brochure Geschillencommissie.

Huurcommissie
De Huurcommissie is een onafhankelijk organisatie. Kijk voor meer informatie op www.huurcommissie.nl.

Regionale Geschillencommissie Woonruimteverdeling Rijnmond
Een geschil over de woningtoewijzing moet u binnen zes weken hier ingediend hebben. De uitspraak is bindend voor Waterweg Wonen.
Regionale Geschillencommissie Woonruimteverdeling Rijnmond
Postbus 490
3000 AL Rotterdam

 

 


 

OPMERKINGEN