Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Huurdersraad Praat zelf mee

Met regelmaat heeft Waterweg Wonen overleg met de diverse bewonersorganisaties. U als huurder wordt vertegenwoordigd door deze bewonersorganisaties. Waterweg Wonen bespreekt zaken als beheer van de woningen en de woonomgeving met de bewonersorganisaties.

Zelf meepraten?
Wilt zelf een rol spelen in de bewonersorganisatie? Neem dan contact op met uw bewonersorganisatie. Klik hier voor een volledig overzicht van al onze bewonersorganisaties.

Is er voor uw woongebouw of omgeving nog geen bewonerscommissie actief? Neem dan contact op met Waterweg Wonen (010) 248 88 88. Onze medewerkers kunnen u helpen met het oprichten van een commissie.

Hr 20221003

Huurdersraad Waterweg Wonen
De Huurdersraad van Waterweg Wonen behartigt de belangen van alle huurders van Waterweg Wonen in Vlaardingen. Het is een raad van vrijwilligers samengesteld uit huurders en leden van bewonersorganisaties. De Huurdersraad houdt zich bezig met onderwerpen als wonen, huren, leefbaarheid, 55-plussers, starters, voorraadbeleid, onderhoud, nieuwbouw, renovatie en sloop. De afspraken over taken en bevoegdheden van de huurdersraad liggen vast in een samenwerkingsovereenkomst. 

Adresgegevens:
Secretariaat Huurdersraad Waterweg Wonen
p/a Marnixlaan 21
3132 PL Vlaardingen
www.huurdersraadwaterwegwonen.nl

De Huurdersraad is ook op Instagram en Facebook te vinden!