DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Urgentie

Urgentie
Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang op de andere woningzoekenden. Heeft u wegens een persoonlijke situatie dringend andere woonruimte nodig en woont u in Vlaardingen? Misschien komt u dan voor een urgentieverklaring in aanmerking.

U kunt op verschillende gronden een urgentieverklaring aanvragen. Denk aan medische problemen, onbewoonbaarheid, calamiteiten, woonlasten of geweld. Wilt u weten of u in aanmerking komt? Kijk dan of u aan de voorwaarden voldoet. 

Hoe kunt u urgentie aanvragen?
U kunt telefonisch contact met ons opnemen via (010) 248 88 88, of uw complete aanvraag direct bij ons indienen via urgentie@waterwegwonen.nl.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?
Dat hangt af van de reden van uw aanvraag. Kijk op de website van SUWR welke documenten u nodig heeft. Heeft u hier vragen over, neem dan contact met ons op. Alleen wanneer u over alle benodigde documenten beschikt, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Wat zijn de kosten om urgentie aan te vragen?
Het aanvragen kost € 35,-. Aanvragen om medische redenen stuurt SUWR eventueel door naar een medisch adviseur. Hier worden extra kosten voor in rekening gebracht, namelijk € 50,-. (Wanneer SUWR besluit de medische keuring niet uit te laten voeren, ontvangt u deze kosten terug.) Deze kosten betaalt u tijdens uw aanvraag. U kunt alleen per pin betalen.

Let op: maak géén gebruik van bemiddelingsbureaus
Er zijn bemiddelingsbureaus actief die u tegen betaling willen helpen met uw urgentieverklaring. Doe dit niet! Deze bureaus horen niet bij een woningcorporatie of gemeente. Uw urgentieaanvraag komt uiteindelijk via een woningcorporatie of gemeente bij dezelfde urgentiecommissie terecht, namelijk SUWR. Uw aanvraag wordt hetzelfde behandeld. Daarom adviseren wij u om uw aanvraag zelf bij de desbetreffende woningcorporatie of gemeente in te dienen.