Huurders van een sociale huurwoning van Waterweg Wonen krijgen korting bij het kopen van een sociale huurwoning in de vrije verkoop. Wil je informatie over welke woning een sociale koopwoning is, vraag dit dan na bij onze afdeling Verkoop (010 248 88 88 of per e-mail). Afhankelijk van de periode dat je bij Waterweg Wonen huurt, kan de korting oplopen tot 10%.

Woonduur

Tot 5 jaar
Tot 6 jaar
Tot 7 jaar
Tot 8 jaar
Tot 9 jaar
Tot 10 jaar
Tot 11 jaar
Tot 12 jaar
Tot 13 jaar
Tot 14 jaar
Tot 15 jaar
Meer dan 15 jaar

Korting

4%
4,5%
5%
5,5%
6%
6,5%
7%
7,5%
8%
8,5%
9%
10%

De kortingsregeling geldt voor de hoofdhuurder van een woning en is afhankelijk van de totale, aaneengesloten en schriftelijk vastgestelde woonduur bij Waterweg Wonen. Daarbij geldt de datum waarop de hoofdhuurder een eerste huurcontract heeft afgesloten bij Waterweg Wonen en daarna aaneengesloten een woning heeft gehuurd. Huurders met een tijdelijk huurcontract en huurders van geliberaliseerde huurwoningen (vrijesectorwoning) komen niet in aanmerking voor deze regeling.       

Eengezinswoningen
Soms besluiten we om sociale eengezinswoningen te verkopen zodra ze leegkomen. Sociale huurders krijgen deze woning met voorrang te koop aangeboden. Als de woning niet verkocht wordt binnen 4 weken, dan bieden we de eengezinswoningen aan iedereen te koop aan.