Skip to content

Jaarverslag

In ons jaarverslag 2022 leggen wij verantwoording af aan de samenleving over onze activiteiten, bestede middelen en behaalde prestaties in 2022. En we vertellen hoe we in 2022 verder vorm gaven aan ons bedrijfsplan: ‘Kompassie, samenwerken aan werk- een woongeluk’.

Ons jaarverslag overzichtelijk in beeld

In de infographic staan op 1 blad onze belangrijkste resultaten uit 2022. Onze 4 ambities uit ons bedrijfsplan Kompassie zijn hierin de leidraad. 

Uitgebreide versie

Wil je nog meer lezen? Bekijk dan ons uitgebreide jaarverslag 2022

Thema jaarverslag Meedoen

2022 was het jaar van het meedoen. Meedoen is samen werken aan woongeluk. En dat doen we met compassie. We willen dat onze huurders met ons meedoen en dat wij meedoen met onze huurders. De mening van onze huurders vinden wij belangrijk. Met hun inbreng kunnen wij ons werk beter doen. Meedoen raakt verschillende kanten. Om woongeluk voor onze klanten te realiseren vragen we ook partners, organisaties, huurders, huurdersorganisaties en ook zeker de medewerkers om mee te doen. En dat zal iedere keer op andere manieren gebeuren. Op alle vlakken willen we meedoen integreren. In ons beleid, activiteiten en natuurlijk bijeenkomsten. Want: om succesvol te kunnen werken aan het woongeluk van de huurders is het belangrijk dat zij meedoen en is hun input en feedback nodig.

Infographic_2022_DEF