Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Wij staan voor duurzaamheid People, Planet, Profit

icoon_Duurzaamheid Wij staan voor duurzaamheid

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen wij verder verduurzamen. Gebaseerd op drie pijlers: people, planet, profit.

We hebben zes thema's benoemd:
1. Visie en beleid
2. Verankering organisatie
3. Duurzame woningportofeuille
4. Sturen op leefbaarheid
5. Financiƫn en fiscaliteiten
6. Transparante communicatie

We willen onze score op de Deloitteschaal ten opzichte van de 0-meting van 2011 verhogen. Het verwachtte nieuwe KWH-duurzaamheidlabel willen we in 2015 behalen.

Het CO2-uitstoot van ons woningbezit willen we in een sneller tempo dan gepland verlagen. Daarbij willen we het water verbruik in ons woningbezit verlagen.

Het verder uitbreiden van het gebruik van milieuvriendelijke materialen bij onze nieuwbouw- en onderhoudsactiviteiten en in onze eigen bedrijfsvoering.

Bij energiebesparende investeringen in bestaand bezit mogen onze klanten nooit meer huur gaan betalen dan de energiebesparing hen oplevert.

Wij zijn onze huurders van dienst bij het beperken van de energiekosten en waterverbruik en maken hen bewust van en enthousiasmeren hen voor duurzaamheid. We werken hierbij vraaggericht.

Waterweg Wonen voert een actieve dialoog met belanghouders over het verbeteren van duurzaamheidprestaties.

Pagina delen: