In de Zeevaardersbuurt gaan we oude woningen slopen en nieuwe woningen bouwen. Het gaat om 41 woningen van Waterweg wonen en 81 woningen van woningcorporatie Samenwerking, uit 1918.

Met dit project verbeteren wij de woonkwaliteit in de Zeevaardersbuurt.

Het gaat om de volgende straten: 

-       Nieuwe Kerkstraat 28 t/m 58 + 7 t/m 33
-       Cornelis Houtmanstraat 2 t/m 24 + 3 t/m 45
-       Jacob van Heemskerkstraat 1 t/m 27 + 2 t/m 34
-       Willem Barendszoonstraat 2 t/m 24
-       2e Van Leyden Gaelstraat 71 t/m 79

In deze straten zijn er al een aantal jaar plannen voor sloop en nieuwbouw. Daarom zijn de voormalige bewoners allemaal al verhuisd en worden de woningen tijdelijk verhuurd.

Waarom slopen we deze woningen?
We hebben de mogelijkheid van renovatie uitgebreid onderzocht. Naast een enorme duurzaamheids- en geluidstechnische opgave, zijn de woningen ook verzakt en zitten er scheuren in vloeren en wanden. Renovatie was dan ook zowel technisch als financieel heel lastig.
De Zeevaardersbuurt ligt in de zone van beschermd stadsgezicht. In de nieuwbouwplannen komen daarom verwijzingen terug naar de oorspronkelijke situatie. Welstand heeft positief gereageerd op de schetsplannen.

Planning
De sloopwerkzaamheden starten naar verwachting in oktober 2024. Na de sloopfase wordt het terrein bouwrijp gemaakt. In 2025 start de bouw en we hopen in 2026 de nieuwe woningen op te leveren. In de komende maanden wordt een plan opgesteld voor de sloop en wordt het nieuwbouwplan verder uitgewerkt.

Nieuwbouwplannen
Alle woningen worden gebouwd voor de sociale huursector. De huurprijzen zijn nu nog niet bekend.

  • Waterweg Wonen bouwt 28 betaalbare eengezinswoningen in de Jacob van Heemskerkstraat, de 2e van Leyden Gaelstraat en de Willem Barendszoonstraat.

  • Samenwerking bouwt ongeveer 73 tweekamer- en driekamerappartementen en 13 driekamer maisonnettes, ook bedoeld voor de sociale huur.
    De nieuwe woonblokken worden maximaal 3 verdiepingen hoog. We proberen ook de binnentuinen en autovrije zones te behouden.

Verhuur woningen
De verhuur van de woningen laat nog even op zich wachten. De woningen worden tegen die tijd aangeboden op Woonnet Rijnmond. Geïnteresseerden moeten zich hier inschrijven om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.