De gemeente Vlaardingen en Waterweg Wonen werken samen met ERA Contour aan vernieuwingsplannen voor de Zuidbuurt. Een aantal woningen is verouderd en niet goed geïsoleerd. Daarom is renovatie, sloop en nieuwbouw nodig. Ook kijken we naar nieuwe plekken voor nieuwbouw en het verbeteren van de buitenruimte.

Lees hier alle informatie

Harry, wijkbeheerder
E-mailadres: 
info@waterwegwonen.nl

Dianca, wijkbeheerder sociale aanpak 
E-mailadres: 
info@waterwegwonen.nl 


Solange
, wijkbeheerder sociale aanpak 
E-mailadres: 
info@waterwegwonen.nl