Skip to content

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden en heeft een toezichthoudende en adviserende functie.

Op de foto v.l.n.r: dhr. G. Kohsiek, mevr. C. Roest, dhr K . El Khetabi, mevr. E.L. Bal en dhr D. Schrijer.

De Raad verricht haar werkzaamheden vanuit een grote betrokkenheid bij Vlaardingen en de regio. De leefbaarheid en de toekomst van Vlaardingen is de toetssteen voor het handelen. Daarbij past een hoog ambitieniveau van de organisatie. De Raad komt ten minste 4 maal per jaar bijeen en zoveel vaker als de toezichthoudende en adviserende taak noodzakelijk maakt.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen

De heer drs. D. Schrijer voorzitter

Aftredend per 1 januari 2025 (herkiesbaar)

Mevrouw E.L. Bal RA vicevoorzitter

Aftredend per 1 januari 2028

De heer G. Kohsiek

Aftredend per 1 januari 2026 (herkiesbaar)

Mevrouw C. Roest

Aftredend per 25 april 2028 (herkiesbaar)

De heer K. El Khetabi

Aftredend per 25 mei 2028 (herkiesbaar)

De Raad van Commissarissen werkt conform de Governancecode Woningcorporaties.

Bekijk hieronder het overzicht met de nevenfuncties van de Raad van Commissarissen van Waterweg Wonen.