Bewonersvertegenwoordiging Holy-Noord

Huurders Belangen Vereniging Hoofdstedenbuurt
Postadres: Wenenweg 235, 3137 AT Vlaardingen
E-mail: info.hbv@tiscali.nl
Locatie: kantoor aan de Wenenweg 235

Belangencommissie Eksterlaanflats
Voorzitter: mevrouw E.M. Janzen-Kraal
Secretariaat: Eksterlaan 396, 3136 SK Vlaardingen
E-mail: els.janzen@gmail.com                                     

Bewonerscommissie De Wouthof
Postadres: Baarnhoeve 1, 3137 RL Vlaardingen

Bewonersvertegenwoordiging Babberspolder-Oost

Bewonersvereniging MUWI I
Voorzitter: mevrouw C. Kortleven
E-mail: bestuur@muwi1.nl

Bewonersvereniging MUWI II
Voorzitter: mevrouw H. Brinkman
Telefoon: 010 435 43 40

Bewonersvertegenwoordiging Holy-Zuidoost

Bewonersorganisatie De Toekomst
Voorzitter: de heer D. van der Werf
Telefoon: 010 474 97 14
E-mail: dhvdwerf@hotmail.nl
Spreekuur: elke eerste woensdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur. Elke laatste maandag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur
Locatie: Sperwerlaan 325

Bewonersvereniging Zwaluwenlaan Even
Voorzitter: mevrouw Thil Zom
Postadres: Bewonersvereniging, Zwaluwenlaan 470, 3136 VH Vlaardingen
Correspondentieadres per e-mail: arnoldklein@hetnet.nl
Spreekuur: elke 1e maandag van de maand van 19.00 - 20.00 uur.

Bewonersvertegenwoordiging Centrum

Bewonersvereniging Patrimonium
Voorzitter: de heer W.A. Hoogvliet
p/a Jozef Israelsstraat 28
E-mail: bvpatrimonium@ziggo.nl
Website: www.bvpatrimoniumbuurt.nl

Bewonersvertegenwoordiging Indische Buurt

Huurdersvereniging Indische Buurt
Voorzitter: A.J. de Boer
E-mail: hib.vlaardingen@gmail.com