Wat wij doen met jouw persoonlijke gegevens:
Wij stellen geen persoonlijke gegevens beschikbaar aan derden, tenzij je daarvoor toestemming heeft verleend. Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Waterweg Wonen werkt permanent aan de doorontwikkeling van een veilige omgeving voor de opslag van data en huurdersgegevens.

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
Dat betekent dat persoonsgegevens (zoals naam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres) alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn aangeleverd en niet voor enig ander doel, waaronder marketing. Waterweg Wonen verwerkt persoonsgegevens met het oog op de verhuur van roerende of onroerende zaken en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Wij bewaren je gegevens tot zeven jaar na beëindiging van het huurcontract.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account op deze website. Lukt het niet via deze instellingen of heb je vragen over hoe Waterweg Wonen omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je je vragen mailen naar info@waterwegwonen.nl.

Delen met anderen:
Waterweg Wonen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij verwerkingsovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Waterweg Wonen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies:
Waterweg Wonen maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe onze site gebruikt wordt. Wij plaatsen cookies voor Google Analytics zodat we de statistieken van de website kunnen bekijken. Wil je meer weten over Google? Dan kun je het privacy beleid van Google raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het privacy beleid van Waterweg Wonen is hierop niet van toepassing, aangezien wij geen toegang hebben tot of controle hebben over de cookies die door Google worden gebruikt.

Om er voor te zorgen dat je onze nieuwsberichten kunt delen via social media, zoals Instagram, Facebook en Twitter, maken we gebruik van AddThis. Klik hier als je meer wilt weten over de cookies van AddThis.

Als je cookies wilt uitschakelen, kun je dit zelf doen via jouw browser.