Skip to content

Gebiedsteam Westwijk

Wij vinden goed contact met onze huurders belangrijk. We horen graag wat er speelt in een wijk en zijn dichtbij. En we doen wat nodig is in de wijk. Daarom werken we in gebiedsteams. In een gebiedsteam werken medewerkers in verschillende functies samen in én voor 1 gebied. Op die manier zorgen wij met elkaar, onze huurders en partners voor leefbare en veilige wijken. Ook zorgen we er zo voor dat een huurder sneller antwoord krijgt op een vraag. Dit is gebiedsteam Westwijk.

In het gebiedsteam werken mensen in de volgende functies:

  • Wijkbeheerder (sociale aanpak)

  • Complexbeheerder

  • Wijkconsulent

  • Woonmakelaar

  • Consulent incasso

  • Opzichter

  • Gebiedscoördinator

In de Westwijk kun je de volgende mensen tegenkomen:

Wijkbeheerders (sociale aanpak)

Harry

Dianca

Solange

Complexbeheerder
Erik (Marnixlaan en de Claudius Civilislaan)

Terug naar alle gebiedsteams