Ons verhaal erachter
De komen jaren nemen wij het initiatief om tot een gezamenlijke maatschappelijke agenda te komen. Een netwerk dat gebruik maakt van elkaars kwaliteiten, samen werkt en samen leert. Zodat we gezamenlijk een extra stapje kunnen zetten voor wie dat nodig heeft. 

#Hoedan? #DOEDAN! Een Waterweg Wonen-mantra, dat tijdens onze zoektocht ontstond. Ruimte bieden voor medewerkers in de ‘drivers seat’. Ruimte om te doen. Met een duidelijke richting, gevoed vanuit dit kompas en een nog te ontwikkelen maatschappelijke agenda met partners. Dat is wat onze medewerkers nodig hebben om te kunnen doen wat we zeggen. Dat vraagt iets van de manier waarop we invulling geven aan leiderschap en besturing. Verantwoordelijkheden écht bij medewerkers en teams zelf (durven) leggen. En steunen, door dik en dun. Vertrouwen geven en niet meteen ingrijpen als het fout gaat.

Daar hoort ook bij dat we moeten blijven werken aan een organisatie die op orde is. Nu en in de toekomst. In het belang van de volgende generatie. Door de continuïteit van onze organisatie zeker te stellen. In financiële zin, maar ook in culturele zin. Het vuurtje van onze missie brandend houden en doorgeven aan nieuwe generaties. Natuurlijk hoort ook duurzaam ondernemen daarbij. Voor het behoud van onze planeet. We willen een goed rentmeester zijn. Wij noemen dat alles simpelweg ‘goed ondernemerschap’.

Lees meer in ons volledige bedrijfsplan.