Skip to content

Ambities

Samen werken aan woongeluk!
Wat ons bindt: Kompassie

Over onze missie, doelgroep, visie en strategie

Waar wij voor staan: onze missie (‘why’)
“Met Kompassie samen werken aan woongeluk!” We willen dat onze bewoners zich geen zorgen hoeven te maken over wonen. Door te zorgen voor goede, betaalbare woningen. En mee te werken aan buurten waar iedereen er mag zijn en mensen – met al hun verschillen - prettig samenleven.

Voor wie wij er zijn: onze doelgroep (‘who’)
“Mensen die op eigen kracht niet goed kunnen slagen op de woningmarkt vanwege hun kleine portemonnee.“ Wij hebben extra oog voor hen die - om wat voor reden dan ook - meer ondersteuning nodig hebben.

Waar wij voor gaan: onze visie op de opgave (‘what’)
“Medewerkers voorop, het woongeluk van onze klant centraal. Gesteund door een organisatie die richting, ruimte en vertrouwen geeft om te doen wat een situatie vraagt.” Misschien is het wat ongewoon en weinig bescheiden om eerst onszelf te noemen. Toch doen we het bewust in deze volgorde. Lees hierover meer onder onze ambitie Werkgeluk.

Hoe we het aanpakken: onze strategie (‘how’)
“Doen wat nodig is. Wegen met compassie.” Voor ons telt iedereen. Dat merk je aan onze dienstverlening. Regels zijn voor ons geen keurslijf. Wij benutten ze om te doen wat nodig is. En wegen iedere situatie op zichzelf. Voor wie dat nodig heeft, zetten we vanzelfsprekend een stapje extra.

“Bouwen aan een gezamenlijke maatschappelijke agenda en een werkend netwerk.”
We zien steeds vaker dat vragen van bewoners niet ophouden bij het wonen. Alleen in goede onderlinge verbinding met bewoners zelf en andere organisaties lukt het dan om tot passende antwoorden te komen. Wij kiezen er daarom voor te werken vanuit een netwerk, waarin wij één van de partners zijn rondom onze klant.

De 4 windstreken van ons kompas: onze kernambities
Elk kompas heeft 4 hoofdwindstreken. Zo ook ons kompas.

N: WERKGELUK - De medewerker in de 'drivers seat'
O: WOONGELUK - Een plek voor iedereen
Z: WOONGELUK - De uitzondering als regel
W: GOED ONDERNEMERSCHAP - Ruimte bieden voor de 'drivers seat'

Kompassie - samen werken aan woongeluk
We geven graag per ambitie een toelichting op onze plannen voor de komende jaren. Wil je meer weten? Bekijk onze bedrijfsplanvideo:

Aanpassing Huisvestingswet

Dankzij een aanpassing van de Huisvestingswet is het per 1 januari 2024 voor gemeenten mogelijk om meer eigen inwoners die een huis willen huren of een nieuwbouwhuis willen kopen in hun gemeente voorrang te geven ten opzichte van mensen van buiten de gemeente. Ook kunnen gemeenten voorrang geven aan bepaalde (cruciale) beroepsgroepen zoals onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten. De gemeente kan dit regelen in de huisvestingsverordening. In Vlaardingen komt er vanaf 1 januari 2025 een nieuwe huisvestingsverordening.

Doel huisvestigingswet
De Huisvestingswet moet zorgen voor een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woonruimte. De wet werkt als een gereedschapskist met tools die de overheid kan inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen een eerlijker kans krijgt op een betaalbare woning.