Woongeluk
Bij Waterweg Wonen werken wij met Kompassie samen aan woongeluk in Vlaardingen. We willen dat onze bewoners zich geen zorgen hoeven te maken over wonen. Door te zorgen voor goede, betaalbare woningen. En mee te werken aan buurten waar iedereen er mag zijn en mensen - met al hun verschillen - prettig samenleven.

Leefbaarheidsbudget
Speciaal voor onze huurders: het leefbaarheidsbudget. Met het leefbaarheidsbudget kan een bewoner een bijdrage van Waterweg Wonen aanvragen voor een initiatief dat past bij het schoon, heel en veilig houden van zijn buurt of wijk of dat bijdraagt aan prettig wonen. Denk bijvoorbeeld aan schoonmaakacties, gezamenlijke tuinprojecten, enzovoorts. Ga naar deze pagina als je wilt weten hoe je een leefbaarheidsbudget kunt aanvragen.

Sponsoring
In de Woningwet staat beschreven dat woningcorporaties geen geld meer mogen besteden aan sponsoractiviteiten. Verzoeken om sponsoring kunnen we dan ook niet meer honoreren.
Wij vinden dat jammer, want wij zouden graag bijdragen aan een mooi en bruisend Vlaardingen. Een stad waar ieder met plezier kan wonen.