Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Onze bijdrage aan Vlaardingen

Met KOMPASSIE samen werken aan woongeluk

Woongeluk
Fijne tuin dankzij samenwerking Waterweg Wonen

Bij Waterweg Wonen werken wij met KOMPASSIE samen aan woongeluk in Vlaardingen. We willen dat onze bewoners zich geen zorgen hoeven te maken over wonen. Door te zorgen voor goede, betaalbare woningen. En mee te werken aan buurten waar iedereen er mag zijn en mensen - met al hun verschillen - prettig samenleven.

Wij delen een aantal mooie KOMPASSIEverhalen

Leefbaarheidsbudget
fotozakgeldproject2
Speciaal voor onze huurders: het leefbaarheidsbudget Met het leefbaarheidsbudget kan een bewoner een bijdrage van Waterweg Wonen aanvragen voor een initiatief dat past bij het schoon, heel en veilig houden van zijn buurt of wijk of dat bijdraagt aan prettig wonen. Denk bijvoorbeeld aan schoonmaakacties,  gezamenlijke tuinprojecten enz. Wilt u weten hoe u een leefbaarheidsbudget kunt aanvragen? Kijk dan op 
www.waterwegwonen.nl/ik-ben-huurder/leefbaarheid/

Sponsoring
Sponsoring3
Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. In deze Woningwet staat beschreven dat woningcorporaties geen geld meer mogen besteden aan sponsoractiviteiten.

Wij vinden dat jammer, want wij wilden graag bijdragen aan een mooi en bruisend Vlaardingen. Een stad waar ieder met plezier kan wonen. Verzoeken om sponsoring kunnen we dan ook niet meer honoreren.