DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Wie zijn wij Waterweg Wonen

Woningcorporatie Waterweg Wonen verhuurt ruim 11.000 woningen en is daarmee de grootste sociale verhuurder in Vlaardingen.

De kern van ons werk is zorgen voor voldoende betaalbare woningen van goede kwaliteit in een prettige woon- en leefomgeving. Dit doen wij voor mensen met een lager inkomen die niet zelfstandig in hun woningbehoefte kunnen voorzien. Dit doen we uitsluitend in Vlaardingen, de stad waarin wij geworteld zijn. Wij doen dit in partnerschap en samenwerking met anderen.

Onze organisatie voert haar kerntaken uit op eigentijdse, ambitieuze, innovatieve en resultaatgerichte wijze. We zijn tegelijkertijd bescheiden en dienstbaar aan onze huurders, woningzoekenden en aan de gemeenschap van Vlaardingen. Over de volle breedte van onze taken, verantwoordelijkheden en activiteiten werken wij op hoog niveau.
Waterweg Wonen heeft drie afdelingen en er zijn ongeveer 140 medewerkers aan het werk. Klik hier voor een overzicht van onze organisatie.

Kompassie met onze klanten
Wat jij en onze andere klanten willen is eigenlijk best overzichtelijk. Een veilige, schone buurt. Rekening houden met echt kwetsbare bewoners. Een nette en betaalbare woning, waarin alles ‘het doet’. Een eerlijke toewijzing van leegstaande woningen. Deskundige medewerkers die met de klanten meedenken. Als er wat is - bij een ingrijpende renovatie of een kleine reparatie en alles hiertussen - willen onze klanten op ons kunnen rekenen. Snel, zonder gedoe of discussie.

Meer lezen over onze klantvisie? Kijk op ‘Kompassie met onze klanten’

 

OPMERKINGEN