Wij letten er op dat huurders de afspraken nakomen. Hiervoor zijn onze wijkbeheerders regelmatig in de wijk. Komt een huurder de algemene voorwaarden van ons niet na? Dan spreken we de huurder hierop aan.

Wij zorgen dat achterpaden technisch goed zijn. Zitten er gaten in het pad of liggen er tegels los of scheef? Meld dit dan bij ons:

Reparatieverzoek melden

Doe direct een reparatieverzoek: Wij vullen gaten op en leggen losse of scheve tegels van achterpaden weer goed.

Nu melden

Overlast melden

Achterstallig tuinonderhoud waarover niet met uw buren valt te praten? Geef het hier aan ons door.

Nu melden

Mag ik een erfafscheiding plaatsen?

Ja, dat mag, maar wel op eigen kosten.
Houd met het volgende rekening:

  • De schutting mag niet hoger zijn dan 2 meter

  • Plaats een schutting in samenspraak met je buren

  • Voordat je de schutting gaat plaatsen, vraag je eerst toestemming bij ons aan

Meer informatie vind je in onze brochure 'Thuis-in-je-huis' van Waterweg Wonen.

Wat moet ik doen aan het onderhoud van groen in mijn tuin?

Eigenlijk geldt over het algemeen: u moet als huurder bomen, struiken en hagen in een goede staat te onderhouden, zodat anderen er geen last van ondervinden. Per type groen is hieronder te lezen wat de regels zijn.  

Hagen en bomen op of bij de erfgrens 
Binnen een bepaalde afstand van de erfgrens kan de begroeiing discussie met de buren opleveren. Voor bomen is dit 2 meter en voor hagen 50 centimeter van de erfgrens.  

Hagen, heggen en schuttingen 
De wet gaat er vanuit dat een haag op de grens van twee percelen gemeenschappelijk is. Dit betekent dat beide eigenaren de plicht hebben de haag te verzorgen. En uiteraard mag de haag alleen in onderling overleg worden verwijderd. 

Bomen 
De algemene regel is dat bomen die hoger worden dan 2 meter, niet binnen een afstand van twee meter vanaf de grenslijn/erfgrens van twee percelen mogen staan. Dit is echter wel toegestaan als er toestemming is van de buren. Deze toestemming moet schriftelijk vastgelegd worden. Een kopie van deze verklaring komt in het woondossier.  

Hagen en bomen op of bij de gemeentegrens 
Wanneer uw tuin aan de openbare weg of aan een openbaar water grenst, mogen hoge bomen meestal wel geplant worden. Toch is het verstandig om eerst bij de gemeente te informeren of er geen bezwaren zijn, bijvoorbeeld omdat een hoge boom op die plek de verkeersveiligheid in gevaar zou kunnen brengen. 

Overhangende takken, doorschietende wortels en vallende vruchten 
Als in de tuin van de buren een boom staat waarvan de takken boven de buurmans tuin hangen, mogen zij u vragen de takken af te zagen. Als men dit niet doet, mogen zij de takken zelf verwijderen. Hierbij moet u wel in uw eigen tuin blijven. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld boomwortels die doorgroeien tot in uw tuin. Ook deze kunnen doorgezaagd en verwijderd worden. Overhangende vruchten mogen echter niet geplukt worden. Deze zijn pas uw eigendom als ze zijn gerijpt en in uw tuin vallen. 

Klimop 
Klimop-planten beschadigen gevels. Met name voor oudere gevels met kalkvoegen en scheuren in het metselwerk kunnen klimop-planten schadelijk zijn, doordat de wortels in de scheuren en in de kalkvoegen invreten. Op goede gevels blijven de zuignapjes op de oppervlakte. 

Bij klimplanten kan schade optreden, doordat de slinger/stam achter de regenpijp komt en doordat hij steeds dikker wordt, dan de regenpijp kan wegdrukken. Dit kan ook bij houten delen in de gevel in de naden gebeuren. Een klimop (zoals hedera) is niet toegestaan en een klimplant onder voorbehoud waarbij het onderhoudsplicht zwaar weegt.   

Aansprakelijkheid 
Een huurder wordt aansprakelijk gesteld voor schade die een ander door zijn/haar bomen ondervindt. Bijvoorbeeld schade veroorzaakt door afvallende takken, slecht onderhoud of gebrekkig toezicht. De bomen moeten door de huurder regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden worden.