Skip to content

Wie zijn wij

Bij Waterweg Wonen werken wij met Kompassie samen aan woongeluk in Vlaardingen. We willen dat de bewoners van onze ruim 11.000 sociale huurwoningen zich geen zorgen hoeven te maken over wonen.

Door te zorgen voor goede, betaalbare woningen. En mee te werken aan buurten waar iedereen er mag zijn en mensen - met al hun verschillen – prettig samenleven. Wij hebben extra oog voor hen die -om wat voor reden dan ook- meer tijdelijke ondersteuning nodig hebben.

Kompassie is ons sleutelwoord.

Kompassie staat voor ons symbool voor onze verbinding met de opgave, met de huurder en met elkaar. In het woord Kompassie komen passie, compassie en kompas samen. Kompassie: het hart van onze missie, visie en strategie.

Op expeditie in Vlaardingen

Om onze belangrijkste opgaven in Vlaardingen te ontdekken, verkennen en verdiepen zijn we op expeditie gegaan in Vlaardingen. We zijn op bezoek gegaan bij huurders, buurtbewoners, leveranciers en maatschappelijke partners. Met onder andere de verhalen die we daar hebben opgehaald is ons bedrijfsplan tot stand gekomen.

Wij bedanken onze huurders en samenwerkingspartners dan ook van harte voor hun inbreng!

Ons bedrijfsplan is ook te zien in beeld:

Kompassie met onze klanten

Wat jij en onze andere klanten willen is eigenlijk best overzichtelijk. Een veilige, schone buurt. Rekening houden met echt kwetsbare bewoners. Een nette en betaalbare woning, waarin alles ‘het doet’. Een eerlijke toewijzing van leegstaande woningen. Deskundige medewerkers die met de klanten meedenken. Als er wat is - bij een ingrijpende renovatie of een kleine reparatie en alles hiertussen - willen onze klanten op ons kunnen rekenen. Snel, zonder gedoe of discussie.

Meer lezen over onze klantvisie?
Kijk op ‘Kompassie met onze klanten’.

Bij Waterweg Wonen zijn ongeveer 140 medewerkers aan het werk.
Klik hier voor een overzicht van onze organisatie, of klik op de afbeelding hieronder.

Organogram