Ons verhaal erachter

Onze klanten zijn eigenlijk best tevreden over ons. In het algemeen staan onze woningen er goed bij. Dat vinden huurders belangrijk en maakt ook dat huurders zich thuis kunnen voelen. Huurders vinden ons verder goed te bereiken en worden in het algemeen netjes en vriendelijk te woord gestaan. So far, so good. Toch eindigt hier ons verhaal niet.

We vroegen door en dan blijkt er toch nog wel het nodige te verbeteren te zijn. We zijn vooral geraakt door de mate waarin onze huurders ervaren dat samenleven ingewikkelder wordt, omdat bij steeds meer huurders het water aan de lippen staat. Reden voor ons om wat dieper in de wereld te duiken van wat wij soms wat oneerbiedig ‘de kwetsbare huurder’ noemen. Want wat betekent het om laaggeletterd te zijn, schulden te hebben of moeite te hebben om mee te komen? En wat kunnen wij ermee in onze dienstverlening? Vooral hebben we ervaren hoezeer deze zaken op elkaar ingrijpen.

Wat wij hebben ervaren is dat onze dienstverlening te veel op huurders met toch minstens een halfvolle batterij is ingericht. Huurders die in staat zijn hun zaakjes te regelen. Maar de groep die dat niet kan, groeit. Daar moeten we wat mee. Want we willen dat iedereen kan meedoen. Daar staan we voor. Dat betekent trouwens niet dat we huurders, die wel zelf hun boontjes kunnen doppen, moeten vergeten.

Over onze klantvisie gingen we in gesprek met een aantal huurders. Ze hebben ons verteld wat ze belangrijk vinden als het gaat om onze dienstverlening. Hun ideale klantbeleving zogezegd. Dit resulteerde in 5 klantwaarden. Onze huurders willen dat Waterweg Wonen elke vraag als uniek behandelt (maatwerk), een adequate dienstverlening biedt, betrokken is, dichtbij is en fair handelt. Om dit waar te kunnen maken, is vervolgens een sluitend netwerk nodig.

We willen problemen vóór zijn of in ieder geval erger voorkomen. Signalen van armoede en andere sociale problemen willen we eerder herkennen. Dan kunnen we op tijd in actie komen. Daarom zie je ons nog meer in de wijken.

Lees meer in ons volledige bedrijfsplan