Ons verhaal erachter

Als ons één ding duidelijk is geworden, dan is het wel dat de samenstelling van ons huurdersbestand in rap tempo verandert. Huishoudens worden kleiner en ‘grijzer’. De instroom van arbeidsmigranten en verblijfsgerechtigden wisselt sterk, waardoor het lastig plannen is. We zien steeds meer spoedzoekers, die eigenlijk gisteren al een dak boven hun hoofd nodig hadden.

En we merken dat steeds meer mensen, die voorheen beschermd woonden, nu ‘gewoon’ in de wijk wonen. Natuurlijk is dit allemaal niet nieuw voor ons. We kennen de cijfers, prognoses en trends. Maar dat is toch anders dan samen de praktijkbetekenis ervan doorleven.

Wat dit met onze woningportefeuille te maken heeft? Heel veel, direct én indirect. Want sluiten onze woonmogelijkheden wel aan bij al die verschillende behoeften? In onze nieuwbouwprogramma’s moeten we vooral kleinere woningen toevoegen. Zoveel is duidelijk. Meer zorgtoegankelijke woningen ook. Maar er is meer. Vaak gaat het namelijk niet zozeer over de stenen zelf, maar over de sociale arrangementen daar direct omheen. Over sluitende zorg en begeleiding, die ook na kantoortijd gemobiliseerd kan worden als een situatie hierom vraagt. Dit gaat ook over onze toewijzingsregels, contracten en huurbeleid. Over ogen en oren in de wijk. Niet alleen van onszelf, maar ook van partners en leveranciers. En niet te vergeten van bewoners. Dichtbij onze bewoners zijn. En zonder discussie incidenten oplossen in en om onze complexen.

Duurzaamheid
Het is ons duidelijk geworden dat onze verduurzamingsopgave mijlenver af staat van de leefwereld van veel van onze huurders. Als je zorgen over vandaag hebt, ben je niet bezig met de dag van morgen. Laat staan overmorgen. Een ‘lege accu’ van huurders maakt, dat de noodzakelijke gedragsverandering bij verduurzaming maar nauwelijks van de grond komt. We zullen nieuwe wegen moeten bewandelen. Effecten zichtbaar en tastbaar moeten maken en veel investeren in nazorg.

Lees meer in ons volledige bedrijfsplan.